wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     ОИЦ – Враца  завърши информационния цикъл по общини от областта. Екипът на центъра посети всички общини на област Враца с изнесен щанд на площадите пред администрациите в периода 12-19 май. Посетителите на щанда имаха възможността да получат информационни брошури и комплектчета с рекламни материали. Последните две общини които посети екипът бяха Мизия и Хайредин. Посетителите на щанда от двете общини се допитваха предимно за мерки по програма за развитие на селските райони (ПРСР), центърът представи актуалния график на ПРСР със схемите който са най-атрактивни и дълго очаквани. Такива са мерките: 6.1 Създаване на стопанства на млади фермери с очакван прием август – октомври 2017 година; Подмярка 6.4.1 Инвестициионна подкрепа за неземеделски дейности – декември; Подмярка 6.1 Създаване на стопанства на млади фермери с очакван прием август септември 2017 година. В община Роман повечето участници имаха възможността да дискутират условията на бъдещите процедури и подготвиха въпроси към управляващите органи за който екипът на областния център ще съдейства. Благодарим на всички посетили щанда, като трябва да отбележим, че интереса от страна на гражданите към възможностите за кандидатсване за европейска субсидия е значително повишен.

Галерия със снимки

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.