wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Областен информационен център - Враца посрещна осем участника в Деня на Мениджър за един ден. Учениците от врачанските училища  СУ „Козма Тричков“, СУ "Васил Кънчов" и ПТГ "Никола Й. Вапцаров заредиха офиса с  много  енергия.

За пета поредна година екипът на центъра посреща желаещи участници от инициативата на Джуниър Ачийвмънт. Младите кадри се запознаха с принципите на Кохезионната политика, основните оперативни програми и техните насочености. След опознаването на основните дейности на ОИЦ – Враца, учениците разработиха зелени, нови технологични идеи по тема: „Околна среда“ в импровизирано състезание, сформираха се три отбора: По предварително изработен регламент, отборите разполагаха с 1 час за подготовка и 5 минути за представяне. Представените идеи са приложими и реални, мениджърите се представиха успешно. Първата идея беше свързана с подобряване на работната среда в производствените процеси с пречиствателен въздушен филтър, лесно преносим и индивидуален за всеки работник. Втората идея която разработиха младежите бе автомат – машина за рециклиране като иновативен пункт за събиране на пластмасови и други отпадъци, в замяна на които предалите отпадъци могат да получат ваучери с парична стойност. Третата идея, вдъхновяваща младежите бе свързана с замяна на хартията в училище с електронни четци, с реализирането на такъв проект младежите защитиха тезата за намаляване на изсичането на горите, спестяване от закупуването на учебни пособия, тежките учебни материали и други преимущества.

В края на креативния ден,  мениджърите  бяха отличени със сертификати. На раздяла, те  проявиха желание да участват в бъдещи инициативи на ОИЦ-Враца.

Благодарим на учениците и техните преподаватели за доверието към нас!

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.