wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ ХОРА С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В СИЛИСТРА

Областен информационен център - Силистра беше организатор и домакин на информационна среща-дискусия с младежки организации за ползата от членството ни в Европейския съюз. Темата на събитието „Европейски инвестиции в бъдещето - младежи в движение" събра местните активисти, дори залата за обучения на центъра се оказа тясна за търсещите информация младежи.

В първата част Емилия Петкова, управител на Европа директно Русе, запозна присъстващите с някои интересни факти около създаването и функционирането на Европейския съюз, припомни и изясни правата и задълженията на европейските граждани, представи различни информационни мрежи и портали, които могат да бъдат от полза на младите хора в сферата на образованието, доброволчеството, младежките обмени. Вместо лекции и уроци, младежите изгледаха кратки филми, онагледяващи по ефектен и забавен начин как европейските средства стигат до нас, в колко различни дейности се влагат и в какво се превръщат за крайния ползвател. Многобройните извънкласни дейности по проект „Успех" също се финансират от европейските фондове чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". По същата програма в Силистра вече функционира и Център за кариерно ориентиране. Експерти ще  консултират ученици и родители при избора на професия и ще ги информират за възможностите за обучение в страната.

Част от мерките на Агенция по заетостта, насочени към безработни младежи също използват ресурс от Европейския социален фонд - това са схемите „Първа работа", „Ново начало" и „Ново работно място". Представи ги Пламена Христова, началник отдел в Дирекция „Бюро по труда" Силистра. Статистиката към 31.10.2012 г. показва, че безработните младежи до 29 години са 780, което е 21% от общо регистрираните безработни лица. В същото време, работодателите биват стимулирани да наемат образовани млади хора без трудов стаж, които да преминат необходимото обучение и да бъдат наети на работа или като стажанти. Кандидатстването става чрез подаване на заявка за определени бройки и специалности от работодател в Бюрото по труда. Национална програма „Старт на кариерата" се финансира от държавния бюджет и е насочена към общинските и областните администрации, които могат да наемат безработни младежи с висше образование. По тази програма до момента са назначени 10 лица, а по схемата „Ново начало" са започнали работа 70 младежи.

Община Силистра също стимулира младежките инициативи - за втора поредна година предоставя възможността на неформални организации да кандидатстват с проектни предложения. Младежите споделиха своя опит от работа по проекти, бяха представени 2 от начинанията, които в момента се реализират с финансовата подкрепа на Община Силистра. Те са свързани с облагородяване и грижа за околната среда, водите и хората.

В последвалата дискусия, младите изразиха своите виждания за бъдещото си развитие, и въпреки че още учат, препоръчаха на работодателите да назначават на работа все повече млади хора. Всички те имат самочувствието да показват знания и умения, ако им бъде предоставен шанс да се докажат. Желаят да участват активно в обществения живот и в усвояването на европейските фондове - засега чрез малки проекти, а в бъдеще и с по-мащабни дела, не с приказки.

ОИЦ - Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

ДОГОВОРИ ЗА НАД 80 МЛН.ЛВ. ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Областен информационен център - Силистра приключи четвърти цикъл срещи по общини на тема „Инвестиране на европейски средства в България - постижения и перспективи". Над 130 участника в работните срещи, сред които общински експерти, общински съветници, читалища и местен бизнес, се запознаха с напредъка по изпълнението на Оперативните програми на национално, областно и общинско ниво. Наравно с работата по проекти и с повишаването на усилията за максимално усвояване на европейските средства до края на 2013 г., тече и подготовката на Новия програмен период 2014-2020. Информацията за постигнатите резултати до момента и за научените уроци служи и като основа за бъдещото планиране. Задължение на всяка община е да подготви в срок Общинския си план за развитие, който да гарантира интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в унисон със стратегията Европа 2020 и с българските планови документи.

Към 01 октомври 2012 г. в област Силистра са сключени 81 договора по Оперативните програми на обща стойност 82 760 592 лв. Бенефициентите са 42, а най-голям брой проекти се изпълняват по ОП „Развитие на човешките ресурси" - 37 договора на обща стойност 3 976 082 лв. По ОП „Околна среда" се реализират мащабни инфраструктурни проекти, които са с най-висока стойност - 8 договора за 52 236 149 лв. 42% от договорите са вече приключени, 25% са със статус регистрирани, 19% се изпълняват в момента, а 14% са прекратени. Част от приключените проекти са включени в Сборник с добри практики, който предстои да бъде издаден от Областен информационен център - Силистра.

ОИЦ - Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

ДЕТСКИ ПРАЗНИК В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СИЛИСТРА

  

1 ноември - Ден на народните будители се превърна в двоен празник за победителите в регионалния кръг на конкурса за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град". В залата за обучения на Областен информационен център (ОИЦ) - Силистра се състоя официалната церемония по награждаването на участниците в европейското състезание, на която присъстваха повече от 70 гости - деца, родители, учители, официални лица.

Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, уважи събитието и награди големите победители: в категорията от 6 до 10 год. на първо място е класирана Даниела Росенова Пенчева, 10 г., Обединен детски комплекс Силистра, а при по-големите (11-12 год.) - Мария Теодорова Тодорова, 12 г., ОУ Отец Паисий". Наградите за тях са МР3 плеъри, а рисунките им продължават участието си в националния кръг. На 21 декември лично министър Томислав Дончев ще връчи и големите награди - PSP конзоли.

ОИЦ - Силистра осигури за децата и допълнителни награди: чрез гласуване в профила на центъра във Фейсбук (Областен информационен център - Силистра) бяха определени победители в категория „Награда на публиката". Освен това, организаторите предоставиха възможността на местни институции и организации да си харесат и „осиновят" рисунки и да връчат специални награди на младите творци - Община Силистра; Камара на строителите в България - областно представителство Силистра; РБ „Партений Павлович"; Куклен театър; Ротари клуб; Дунавски клуб; ОП „Регионално депо за битови отпадъци"; Кметство с.Сребърна. Отличените произведения ще красят офисите на техните нови собственици.

В ОИЦ - Силистра са получени общо 250 бр. рисунки: 159 бр. в първа възрастова група (6-10 г.) и 91 бр. във втора възрастова група (11-12 г.). Децата са рисували в няколко направления: Екология и зелена градска среда; Увеселителни паркове и атракции; Големи инфраструктурни проекти: мостове, летища; Спорт и занимания за свободното време; Любов и грижа към животните и др. Най-активното училище е ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Силистра, а най-активна детска градина - ОДЗ „Нарцис". Всички деца, участвали в конкурса, получиха грамоти за участие и поощрителни награди: блокче за рисуване и пастели.

ОИЦ - Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА Е НА ВИДЕО СТЕНАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Областен информационен център - Силистра популяризира конкурса за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град" и чрез информация на видео стената на Общината. Инициативата вдъхнови младите художници от областта, които започнаха да претворяват своите идеи в картини. Първите постъпили конкурсни творби са от ОУ „Иван Вазов" от с. Зафирово, община Главиница. Децата основно си мечтаят за интересни детски площадки с много атракциони и повече места за спортуване.

Рисунките се приемат до 19 октомври 2012 г. в ОИЦ - Силистра, ул. „Симеон Велики" 49, сградата на Художествената галерия, вход към Кукления театър.

ОИЦ - Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМАНЕТО НА РИСУНКИ ПО ТЕМАТА „КАК ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ДА ПРОМЕНИ МОЯ ГРАД"

  

Конкурсът за детска рисунка беше представен и по време на откриването на учебната година в Обединения детски комплекс в Силистра. Деца, учители и гости бяха поканени да се включат в това творческо предизвикателство и да представят своите мечти за развитието на града ни. Със своите рисунки могат да участват децата от 6 до 12 годишна възраст, а ролята на възрастните е да подмогнат с информация и подкрепа възпитаниците си. Първият етап на конкурса се реализира на регионално ниво, като за област Силистра се организира от Областен информационен център (ОИЦ) - Силистра.

Картините на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град" се приемат до 19 октомври 2012 г. в ОИЦ - Силистра, ул."Симеон Велики" 49, сградата на Художествената галерия, входът към Кукления театър. Няма ограничения относно техниката на изработка на картините, нито техния формат. Класирането ще извърши комисия от изявени личности и на 1 ноември 2012 г., в ОИЦ - Силистра, ще бъдат обявени победителите в двете възрастови групи. Класираните на първо място ще получат МР3 плеъри, а всички останали участници - поощрителни награди.

Рисунките на победителите в регионалните кръгове ще бъдат изпратени в София за националния кръг, от който също ще бъдат излъчени победители. Официалната церемония по връчването на наградите ще се състои  на 21 декември 2012 г., когато патронът на конкурса - министър Томислав Дончев, ще се срещне с децата и лично ще връчи наградите на отличените. Победителите ще получат PSP конзоли.   

ОИЦ - Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НОВИ ПАРТНЬОРСТВА

В края на месец септември се състоя тридневна регионална среща на тема „Програма Глобални библиотеки - портал към модерната обществена библиотека". Събитието беше организирано от регионалния координатор на Глобални библиотеки за област Силистра и присъстваха представители на звеното за управление на програмата (ЗУП), служители в библиотеки и читалища в областта, както и експерти в общински администрации.

На въпроса „Как да превърнем традиционната библиотека в модерен информационен център, предоставящ иновативни услуги?" беше потърсен отговор чрез представяне на успешно проведени инициативи с ефект върху различни целеви групи, примери за добри практики от ефективното взаимодействие на читалищата с местната власт - всичко това в унисон с новите предизвикателства пред модерните библиотеки.

Областен информационен център - Силистра беше представен от Ана Караджова, експерт „Комуникация, информация и логистика", с презентация на тема „Заедно можем повече - възможности за нови партньорства". Бяха открити допирни точки между двете информационни мрежи като добра основа за бъдещо ползотворно сътрудничество. Присъстващите се обединиха около пожеланието през Новия програмен период читалищата да имат финансовата възможност да кандидатстват самостоятелно с проекти по Оперативните програми. С особен интерес беше приет и конкурса за детска рисунка „Как искам ЕС да промени моя град", в който могат да участват децата от 6 да 12 годишна възраст. Творбите се приемат до 19 октомври в Областен информационен център - Силистра, като няма ограничения за формата и техниката на рисуване.

ОИЦ - Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА СА МНОГО СОЦИАЛНО АКТИВНИ

 

Това отчете в своето изказване Валентин Дамянов, регионален представител на Агенция за хората с увреждания (АХУ) по време на семинар, организиран от Областен информационен център - Силистра. Той подкрепи своето заключение с аргумента, че отпуснатите суми от АХУ в област Силистра за периода 2005-2012г. възлизат на 605 591 лв., като сключените договори са 28.

Темата „Подкрепа за равни възможности" събра представители на общински администрации, институции и неправителствени организации, работещи с хора с увреждания. Присъстващите се запознаха с различните програми и мерки, насочени към хората с увреждания, както и към работодатели на такива лица. Участниците имаха възможност да споделят добри практики от изпълнението на проекти с национално и европейско финансиране. По приоритетна ос  "Социално включване и насърчаване на социалната икономика" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) до момента в област Силистра са реализирани 18 проекта.

По данни на Регионална дирекция „Социално подпомагане" Силистра, общият брой на лицата с увреждания в областта към края на месец юни 2012 г. е 17 543. За една година техният брой е нараснал с 234 (ръст с 1.4%). Чрез дирекциите „Социално подпомагане" в областта през първото шестмесечие на годината са отпуснати общо 39 835 месечни добавки за социална интеграция на хората с увреждания, на обща стойност от  2 135 779 лв.

По време на срещата беше представена и една от хоризонталните програми на ЕС „Учене през целия живот". Секторна програма "Грюндвиг" е насочена към всички възрастни, включително и хора с увреждания, които искат да развият своите умения и квалификация. Тя предлага възможности за участие в европейски образователни проекти чрез индивидуална и групова мобилност.

ОИЦ - Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

КОНТРОЛ НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ЕНЕРГИЙНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ

„За разлика от самостоятелните ремонтни дейности по саниране на отделни апартаменти, всички етапи на проект „Енергийно обновяване на българските домове" подлежат на стриктен надзор и проверки." Това подчертаха по време на работна среща с домоуправители представителите на Проектния мениджър Красимир Паскалев и Никола Кибритев. 

Срещата се проведе в залата за обучения на Областен информационен център - Силистра (ОИЦ), където граждани могат да получават информация по проекта. Присъстваха общински служители и домоуправители, които вече са заявили сериозен интерес за включване в програмата, като целта беше да се запознаят с проектния мениджър за град Силистра и да зададат своите въпроси.

Ролята на Проектния мениджър е съществена по време на целия процес при кандидатстване по проекта. Негови представители дават разяснение, присъстват на Общите събрания, съдействат за изготвяне на заявлението, преглеждат го и го препращат за одобрение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектният мениджър изготвя индикативен бюджет на сградата и разпределя разходите на всеки собственик, като изготвя справка за начина на финансиране и подпомага търсенето на решения с неплатежоспособните. Негова задача е да съдейства за намиране на техническа документация за сградата и за издаване на скица на имота на собствениците. Подпомага създаването на Сдружение на собствениците.

Представителите на проектния мениджър разясниха стъпките по кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ, бяха разгледани подробно всички документи, които трябва да се подадат от Сдруженията на собствениците. Проектният мениджър отговори на конкретни въпроси по отношение на допустимостта на кандидатите, последователността на отделните етапи на проекта и възможността за ползване на Фонда за жилищно обновяване, чрез който се предоставя на нуждаещите се собственици на апартаменти нисколихвени кредити при облекчени условия.

За да кандидатстват собствениците на една сграда по проекта, първо сградата или част от нея (секция от жилищен блок) трябва да е поне 3-етажна, с шест самостоятелни апартамента и да е проектирана преди 26 април 1999 година. Необходимо е да има постигнато съгласие от всички собственици и да се осигури достъп до всеки апартамент за извършване на ремонтните дейности.

ОИЦ - Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За информация по проект „Енергийно обновяване на българските домове":

Валери Георгиев, Община Силистра

086/816 318, oic_silistra@abv.bg

За подаване на документи за кандидатстване:

Галина Друмева, Община Силистра,

Информационен център, ул. „Симеон Велики" № 33

086/816 202, galia@silistra.bg

ПЪРВА СРЕЩА НА ДОМОУПРАВИТЕЛИ С ПРОЕКТНИЯ МЕНИДЖЪР ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ"

Работна среща с проектния мениджър, който отговаря за Северен централен район, ще се проведе на 16 август (четвъртък), от 12,00 ч., в залата за обучения на Областен информационен център - Силистра.

Поканени са домоуправители на многофамилни жилищни сгради, които отговарят на първоначалните изисквания и вече са подали заявления за интерес за включване в проекта, пред които ще се дадат разяснения по стъпките за кандидатстване и попълването на документацията.

Одобрените сгради ще получат до 50% безвъзмездно финансиране, като помощта е за подмяна на дограмата, изграждане на външна топлоизолация, основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина и изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници. Предвидени са също ремонт или подмяна на вътрешната отоплителна, охладителна и вентилационна инсталация, ремонт на електроинсталацията и въвеждане на енергоспестяващо осветление, както и съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност. Проектът покрива изцяло разходите за предварително обследване на сградата и изготвяне на технически паспорт, както и възнаграждението на проектния мениджър, който съдейства на собствениците.

Областен информационен център - Силистра е създаден по проект на Община Силистра „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Силистра", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма  „Техническа помощ", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Срещата е открита за медии.

ПРОЕКТ УСПЕХ И УСПЕШНИТЕ ПРОЕКТИ НА УЧИЛИЩАТА В СИЛИСТРА

Общо 213 форми на извънкласни и извънучилищни дейности са развили основните училища и професионалните гимназии в силистренска област през 2011/2012 учебна година. 2312 ученици са обхванати  в различни кръжоци, като главната цел е да се направи училището привлекателно за младите хора. Чрез специфични форми на работа трябва да се осмисли свободното време  на учениците и да се повиши тяхната мотивация за участие в образователно-възпитателния процес, както и да се ограничат агресивните прояви и броят на отпадащите от училище.

В рамките на инициативата Дни на добрите практики в сферата на образованието, Областен информационен център - Силистра проведе срещи с директори, учители и ученици, които имаха възможност да споделят своя опит от участието си в разнообразни и интересни занимания. Предприемачество, здравословен начин на живот, актьорско майсторство, кулинария - това са само част застъпените тематики в извънкласните дейности. Въпреки някои трудности при изпълнение на проектите, учителите определят свършената работа като „Добра практика" по отношение на удовлетворението и постигнатите резултати. Вече се обмислят нови идеи, като децата имат желание да участват активно в заниманията и през следващата учебна година.  

Изминалата учебна година е първата от трите години, през които ученици могат да участват в  кръжоци, изцяло финансирани с европейски средства. Проект УСПЕХ се реализира по процедура „Да направим училището привлекателно за младите хора" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Областният информационен център е създаден в изпълнение на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Силистра", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

73 служители в Общинските администрации на всички седем общини в област Силистра посетиха организираните от Областен информационен център - Силистра срещи на тема „Политиката на сближаване на ЕС след 2014 г. и предизвикателствата пред България 2020".

На срещите бяха представени целите и приоритетите, заложени в стратегическите документи на европейско и национално ниво, както и ключовите промени по отношение на планирането и изпълнението на Политиката на сближаване. Присъстващите се запознаха с визията на страната: Към 2020 г. България да е държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.

В съответствие с тези рамки, всяка от общините трябва да изготви своя Общински план за развитие (ОПР) за новия програмен период 2014-2020. Подготовката, общественото обсъждане и приемането на ОПР е дълъг и отговорен процес, включващ всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и всички юридически и физически лица, имащи отношение към развитието на общината. Етапите, обхватът, структурата на документа, бяха разгледани подробно, като особено внимание беше обърнато на обвързаността на този план с ефективното усвояване на европейски средства. Пред администрациите стои нелеката задача да изготвят и съгласуват плановете за развитие на общините до края на месец септември 2013 г.

Областният информационен център - Силистра е създаден в изпълнение на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Силистра", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ В СИЛИСТРА ДАВА ШАНС ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 8 МЛАДЕЖИ   

На 06.06.2012 г. Областен информационен център - Силистра (ОИЦ) проведе първото си посещение в Дома за деца, лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов" Силистра, в рамките на поредица от срещи под наименованието „Дни на Добрите практики в сферата на образованието".

Домът е единственото социално заведение на територията на област Силистра, обгрижващо деца в неравностойно социално положение на възраст от 6 до 18 години.

Чрез инициативата на ОИЦ - Силистра, ДДЛРГ „Димчо Дебелянов" имаха възможност да споделят ценен опит от участието си в проекти с европейско финансиране.

Директорът на дома Стелиян Стойчев със задоволство сподели постигнатите резултати от партньорството по проекта „Преходно жилище" на Община Силистра по ОП „Развитие на човешките ресурси", по който в сградата на дома са обособени, основно ремонтирани и обзаведени помещения за общо 8 ученика - 4 момчета и 4 момичета.

Преходното жилище дава възможност на децата между 14 и 18 годишна възраст, ползващи услугата, да придобият трайни умения и навици за самостоятелен начин на живот, професионално ориентиране и подкрепа при напускане на институцията.

Благодарение на европейските средства и на полаганите грижи в дома, са осигурени много добри условия за качествено образование и възпитание на децата, за да може да се реализират и интегрират в обществото като достойни граждани. Създадени са добри възможности децата да участват в подходящи за тях занимания и забавления в свободното време.

Екипът на ОИЦ - Силистра проведе кратка викторина с предметни награди, на която децата от дома демонстрираха своите знания за факти от историята и структурата на Европейския съюз.

Областен информационен център - Силистра е създаден по проект на Община Силистра „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Силистра", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма  „Техническа помощ", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ДНИ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Областен информационен център - Силистра (ОИЦ) ще проведе срещи през месец юни с представители от образователни институции за споделяне на добри практики от изпълнението на европроекти. В рамките на Дните на добрите практики в сферата на образованието са предвидени мероприятия с основни училища и професионални гимназии, както и посещение в Дома за деца, лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов" Силистра.

Обмяната на опит и идеи може да бъде от полза в нелеката задача, с която са се захванали преподаватели и ученици - да направят училището привлекателно за младите хора.

Чрез тази инициатива ОИЦ - Силистра ще даде възможност на учителите да представят различните проекти в училище и така да се популяризира натрупаният ценен опит при изпълнението им, а на децата - да споделят своето участие в дейностите по проектите и тяхното мнение за заниманията.

От своя страна екипът на центъра ще предложи информационната си подкрепа при работа по проекти с европейско финансиране, както и ще се потърсят допирни точки при организирането и провеждането на дискусионни или образователни форуми, които да са от полза най-вече за младото поколение.

Областен информационен център - Силистра е създаден по проект на Община Силистра „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Силистра", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма  „Техническа помощ", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНИТЕ СЛЕД 2014 Г.

   

Политиката на сближаване на ЕС след 2014 г. и предизвикателствата, пред които е изправена България в процеса на планиране и програмиране на развитието до 2020 г., бяха представени от екипа на Областния информационен център на проведения на 16 май 2012 г. семинар в Община Главиница. Това е трета среща от планираната поредица семинари във всички общини от област Силистра за оказване на помощ при планирането на Новия програмен период 2014-2020 г.

Присъстващите общински експерти бяха запознати с целите на политиката на сближаване до 2020 г., както и с водещите инициативи за постигане приоритетите на икономическата стратегия на ЕС: Европа 2020. Особено внимание беше обърнато на системата от национални стратегически документи за постигането на устойчиво интегрирано развитие: целите и приоритетите на Националната програма за развитие - България 2020, новите предложения за оперативни програми и водещите ведомства, както и финансовия ресурс и разпределението по фондове. Очаква се през следващия програмен период финансовата рамка за България да бъде около 17,1 млрд. лв. без националното съфинансиране.

Бяха разгледани нормативната уредба, условията и изискванията за разработването и приемането на Общинските планове за 2014-2020 г. Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирани визия и приоритети за постигане на стратегическите цели, обосновани от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчивото й развитие.

На 18 май ще се проведат тематични срещи в Алфатар и Кайнарджа, а в началото на месец юни - в Дулово и Силистра.

Областният информационен център е създаден в изпълнение на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Силистра", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

СХЕМАТА „ПОМОЩ В ДОМА" Е НАЙ-ИНТЕРЕСНА ЗА ОБЩИНИТЕ

Областен информационен център - Силистра (ОИЦ) приключи и втората си обиколка по общини - проведени бяха работни срещи за представяне на Индикативните годишни работни програми на Оперативните програми с представители на местната власт сред всички общ

Още в тази категория: « ОИЦ Хасково ОИЦ Търговище »

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.