wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ТЪРГОВИЩЕ И „ГЛАБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ" СИ ПОДАДОХА РЪКА

 

Областният информационен център - Търговище и Програма „Глоб@лни библиотеки - България" си протегнаха ръка за партньорство за подобряване достъпа на информация на гражданите чрез различните комуникационни канали, с които работят двете мрежи.  Управителят на ОИЦ - Търговище Милчо Тонев и регионалният координатор на Програмата за Североизточна България Николай Марков обсъдиха и начертаха идеите за партньорство по време на двудневен семинар „Доброволчеството като кауза", който се проведе в комплекс „Островче", край Търговище. 

Двете мрежи обединяват усилията си с цел разпространението на информация и развитие на достъпа до електронни услуги на хората и запознаване с възможностите за кандидатстване с проектни идеи по Оперативните програми.  Ангажират се още за провеждане на съвместни срещи и обучения и осигуряване с информационни материали.

В рамките на форума пред 60 представители на библиотеки, читалища, общински администрации, членове на нестопански организации от област Търговище управителят на ОИЦ - Търговище популяризира дейността на центъра.  За последните 6 месеца по време на 15 срещи в региона пред повече от 600 души експертите са разяснили финансовите инструменти и възможности за усвояване на средства от еврофондовете.

Регионалното партньорство идва дни, след като министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и заместник-министърът на културата Георги Стоев подписаха в Благоевград споразумение за сътрудничество с Програма „Глоб@лни библиотеки"  и мрежата от областни центрове в цялата страна.

ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Денислава Атанасова                

Експерт „Комуникация, информация и логистика"

Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508

e-mail: oic_targovishte@abv.bg

https://www.facebook.com/groups/287680148002611/

НАГРАДЕНИ БЯХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

  

Първокласничката Йоана Любомирова от ШИИ „АРТ Попово" и 11 годишният Николай Константинов от Обединения детски комплекс в Търговище са победителите в конкурса за детска рисунка "Как искам Европейският съюз да промени моя град". На официална церемония днес те получиха своите отличия - MP3 плеър и право на участие в националния кръг на конкурса. За всички останали участници имаше поощрителни награди - блокчета за рисуване и комплект цветни моливчета.

В залата на Областния информационен център пред родители, млади творци, медии художникът Цончо Денев, член на журито благодари за активността и въображението на децата. Общо 268 участници на възраст от 6 до 12 години от училища, детски градини и школи по изобразителни изкуства в област Търговище с четка или молив претвориха мечтите си за едно по-красиво и по-добро място за живеене.

Организатор на конкурса е мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Официалната церемония по връчването на наградите ще се състои на 21 декември 2012 г., когато министър Дончев ще се срещне с децата и лично ще връчи наградите на отличените. Победителите ще получат PSP конзола.

ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Анатоли Александров

Експерт „Информационно обслужване и услуги"

Тел.: 0601/ 6 21 65

e-mail: oic_targovishte@abv.bg

31.10.2012 г. 

ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ ПРОДЪЛЖАВА С ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ СХЕМИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

С две поредни срещи в общините Омуртаг и Антоново продължи разяснителната кампания на Областния информационен център - Търговище за възможностите за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси".

Фокус на събитията бяха отворените процедури за кандидатстване "Безопасен труд" (насочена към подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа) и „Аз мога повече", по която работещи лица могат да преминат обучение по чужд език или компютърна компетенция.

Пред представителите на административни структури, работодатели и граждани, експерти от Бюрото по труда в Омуртаг съобщиха, че до дни се очаква да стартира и схемата „Ново работно място", чиято цел е да съдейства за повишаване на младежката заетост, като осигури стимули за работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна възраст.
По нея ще бъде дадена възможност за предоставяне на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на работодателя. Ще бъде осигурена и подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд на работодателите, свързани със създаването на нови работни места за целевата група. Общият бюджет на схемата е 18 млн. лева, като стойността на едно проектно предложение може да бъде между 20 000 и 390 000 лева.

По покана на Областния център на срещите в двете селски общини участва и Денка Станчева, координатор на Областната служба за съвети в земеделието, която запозна присъстващите с мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони. По нея до момента в област Търговище има одобрени 63 проекта.

Информационната кампания ще приключи със среща в гр. Опака на 24 октомври. 

ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Денислава Атанасова          

Експерт „Комуникация, информация и логистика"

Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508 

e-mail: oic_targovishte@abv.bg

ПРАГМАТИЧНИ СХЕМИ НА ОПРЧР НАСЪРЧАВАТ ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ТЯХНОТО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

  

„Средствата чакат, трябва само малко да се постараете и да ги вземете", така образно директорът на Бюрото по труда в Търговище Ивелин Димитров прикани потенциалните бенефициенти на ОП „Развитие на човешките ресурси" да подават проектни предложения. Поканата дойде на организираната от Областния информационен център информационна среща за представяне на възможностите за безвъзмездна финансова помощ по тази оперативна програма.

Над 50-те участници, сред които потенциални бенефициенти, работодатели, граждани и медии, присъстващи в залата на ОНЧ „Напредък", бяха запознати с финансовите инструменти на Европейския социален фонд, който насърчава трудовата заетост чрез различни процедури и схеми. Управителят на ОИЦ - Търговище Милчо Тонев съобщи, че в общината са реализирани 20 проекта по ОПРЧР, по които е осигурено финансиране в размер на почти 2 милиона лева.

Гост-лекторът Ивелин Димитров, директор на Бюрото по труда разясни актуалните схеми за кандидатстване -  „Безопасен труд", „Без граници - компонент 1" , „Ново работно място", като поясни какви процедури предстои да се отворят до края на годината. Той съобщи още, че от 15 октомври стартира и втора фаза на проекта „Аз мога повече", към който има сериозен интерес от работещите на трудов договор и самонаетите лица. По него те могат чрез т.нар. ваучери да се включат в обучение по професионална квалификация, дигитална компетентност или обучение по чужд език.

Потребители на реализирани добри практики по ОПРЧР изразиха горчив опит за неритмичността на плащанията по програмата и пожелаха да се предприемат реални стъпки за по-коректно и бързо възстановяване на внесените от тях авансово суми.

Всички присъстващи имаха възможност да получат рекламно-информационни материали от ОИЦ - Търговище, да научат за популяризирането на дейността му във Facebook и на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС http://www.eufunds.bg/.

ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Денислава Атанасова                

Експерт „Комуникация, информация и логистика"

Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508 

e-mail: oic_targovishte@abv.bg 

МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРОВОКИРА ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ

Областният информационен център (ОИЦ) в Търговище проведе тази седмица срещи с ученици от горния курс на ПГ по икономическа информатика „Джон Атанасов" и клуб „Предприемачество" при I СОУ „Св. Св. Седмочисленици" в Търговище. Целта на срещите беше да се насърчи иновативното мислене и нагласа у младите хора, както и да се запознаят с възможностите за финансиране на бизнес идея от европейските фондове. Екипът на ОИЦ презентира своята дейност и разказа за възможностите по Оперативна програма „Конкурентоспособност" и инициативата JEREMIE.

За икономическите и социални различия между старите и нови държави в ЕС и как се прави бизнес в Италия разказа гост-лекторът Оля Иванова, председател на Търговско-промишлената палата в Търговище.

Децата от двете училища споделиха, че им предстои скоро да посрещнат свои връстници от Италия, Полша, Германия, Унгария и други европейски държави в рамките на международни проекти по програмите  „Леонардо да Винчи" и „Коменски" , а по-късно и те да гостуват и обменят опит в техните страни.

Учениците и техните преподаватели благодариха за ползотворния отрит урок по предприемачество, тъй като и в двете училища се реализира такива извънкласни дейности по проект „УСПЕХ", съфинарсиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси".

Младежите се зарадваха и на предоставените им от центъра рекламно-информационни материали.

ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Денислава Атанасова

Експерт „Комуникация, информация и логистика"

Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508 

e-mail: oic_targovishte@abv.bg 27.09.2012 г.

БИЗНЕСЪТ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ

 

Управителят на Областен информационен център (ОИЦ) - Търговище Милчо Тонев беше поканен да присъства на представянето на европроект, спечелен от местна мебелна фирма. В рамките на 18 месеца тя ще подобри условията на труд на своите служители, благодарение на финансовата помощ от близо 198 400 лв. по схемата „Социални иновации в предприятията" по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси". С реализацията на проекта „Мебел стил" ще обучи 189 работници и служители, за да повиши техните знания и умения и така да отговори на нуждата от висока производителност на труда и конкурентоспособност на пазара. Фирмата има натрупан опит с европейско финансиране. През 2008 г. тя има успешно реализиран проект и по Оперативната програма „Конкурентоспособност на българската икономика", с въвеждането на екостандарти в предприятието.

Сътрудничеството на бизнеса с Областния информационен център дава възможност за разпространението на добрите практики, което от своя страна води до увеличаване въздействието на различните програми и проекти. А една от мисиите на ОИЦ е да информира местните общности и да изгражда добро сътрудничество между институциите и гражданите, което е важна предпоставки за успешно усвояване на парите от Европейските фондове.

ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ЕКИПЪТ НА ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ УЧАСТВА В РАБОТАТА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДА                                                                     

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Търговище взе участие в първата работна среща на граждани, професионалисти и НПО, които да дадат препоръки и мнения за очертаване приоритетите за развитие на града през следващите седем години. Двамата експерти на ОИЦ Анатоли Александров и Денислава Атанасова се включиха в работата на фокус-групата „Администрация". Те дадоха своето мнение за сегашното състояние на града по отношение на икономическо състояние, инфраструктура, социални услуги, образование, екология. Търговище е един от 36-те града, където ще се разработва интегриран план за градско възстановяване и развитие, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие".

Според арх. Стойчо Мотев, амбициите, на изработващите плана за развитие на Търговище, са да се постигне балансирана и конкурентна икономика, развитие на аграрния сектор, изграждане на качествена инфраструктура, укрепване на административния капацитет за работа по проекти, финансирани от Структурните фондове. Плановете за развитие ще залегнат в основата на националната стратегия за периода до 2020 г.. На базата на националните стратегии на страните-членки на ЕС, ще бъдат програмирани еврофондовете за следващия програмен период 2014-2020 г. Областният информационен център (ОИЦ) е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище" (BG161PO002-3.3.02-0002-C0003), бенефициент Община Търговище. Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
  Денислава Атанасова Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508  e-mail: oic_targovishte@abv.bg

ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩА

В рамките на информационната кампания за разясняване на целите, условията за участие и етапите на реализиране на проект „Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" Областният информационен център в Търговище се срещна с 50 домоуправители и собственици на жилища в пенсионерския клуб „П.Р. Славейков".

Експертите на ОИЦ представиха проекта, условията и стъпките за участие и финансиране. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност. Най-често задаваните въпроси бяха свързани  с необходимия процент съгласни за реализиране на мерките, който трябва да е 67% от собствениците на идеални части на сградата, как се постъпва при наличие на необитаеми жилища със собственици, намиращи се вън от страната, как се процедира при наличие на частично саниране на отделни апартаменти, каква е прогнозната сума за едно средно голямо жилище и на кой етап става ясно какъв е точният размер на личното участие на собствениците и др.

Хората разбират, че това е чудесна възможност да се удължи живота на жилищата и да се намалят разходите за отопление, но ги притеснява финансовият ангажимент, стана ясно по време на срещата. Експертите на центъра обясниха, че ако собственикът няма лични средства, е осигурена възможност да изтегли нисколихвен кредит от Корпоративна търговска банка.

Центърът ще продължи да предоставя допълнителна информация по европрограмата за реновиране на домовете на всички заинтересовани жители на град Търговище, всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч или на тел. 0601/ 6 21 65.

Областният информационен център (ОИЦ) е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище" (BG161PO002-3.3.02-0002-C0003), бенефициент Община Търговище. Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Денислава Атанасова

Експерт „Комуникация, информация и логистика"

Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508  e-mail: oic_targovishte@abv.bg

ФИРМИ ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ИНВЕСТИРАТ В „ЗЕЛЕНИ" ТЕХНОЛОГИИ

Пред бизнеса в Търговище и Попово ОИЦ разясни условията за подкрепа по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика"

Областният информационен център в Търговище стартира тази седмица нова комуникационна кампания за енергийна ефективност и „зелена" икономика на малките и средни предприятия. Експертите на центъра се срещнаха с над 40 предприемачи от общините Попово и Търговище. Пред тях те разясниха начините за кандидатстване по процедурата по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", която стартира в края на месец юни.

Част от конкурентоспособността на българската икономика е пряко свързана с намаляването на енергийните разходи за производство, които са най-високите в Европа. Настоящата процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя ресурс от над 294 млн. лв. на малките и средни предприятия, за да се преодолеят и снижат с 10% тези разходи.  Освен за енергоспестяващи технологии, пари могат да се получат и за производства, които не замърсяват околната среда. Процедурите са доста опростени, съкратени са и сроковете за техническа допустимост и верификация на проектите, има гарантирани кредитни линии от шест банки-партньори по програмата, обясни Милчо Тонев, управител на ОИЦ - Търговище.

Няма минимален праг за размера на безвъзмездната помощ, а максималният е 2 милиона лева. Ако компанията ще прави доставки и услуги под 15 хил. лв. и строително-монтажни работи за по-малко от 45 хил. лв., си избира фирма-изпълнител чрез събиране на три оферти, уточни в презентацията си експертът Денислава Атанасова. Кандидатите с проекти за „зелена" икономика трябва да докажат възможност да осигурят финансови средства не по-малко от 80% от общите разходи по проекта - чрез банков кредит или собствен ресурс.

Програмата е отворена до есента догодина, но няма време за губене, защото проектите ще бъдат финансирани по реда на тяхното подаване, уточниха от ОИЦ.

Областният информационен център (ОИЦ) предоставя информация относно кохезионната политика на ЕС в Република България. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище" (BG161PO002-3.3.02-0002-C0003), бенефициент Община Търговище. Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

 Денислава Атанасова

Експерт „Комуникация, информация и логистика"

Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508 

e-mail: oic_targovishte@abv.bg

ШАНС ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ ДА РЕНОВИРАТ ДОМОВЕ СИ

ОИЦ разяснява условията за кандидатстване за енергийно обновяване

Областният информационен център (ОИЦ) в Търговище проведе среща с домоуправители и собственици на жилища за разясняване на целите, условията за участие и етапите на реализиране на проект „Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие". В пенсионерския клуб „Кап. Петко Войвода" се събраха над  20 души, пред който експертите на ОИЦ обясниха, че процедурата е в ход и могат да подават проекти предложения на обновяване на многофамилни жилища.

Търговище е един от 36-те града, включени в проекта, но засега няма подадено заявление за интерес и подкрепа. Документи за кандидатстване и заявления могат да се подадат в общинската администрация, в Центъра за административно обслужване, работно място № 2 и 3. Подробна информация за проекта заинтересованите лица могат да получат и в офиса на Областен информационен център - Търговище.

На срещата хората споделиха, че програмата за реновиране на сградите е добра инициатива, но ги възпира финансовото участие от 50%. Интересуваха се за сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи, какъв процент от собствениците трябва да се включат, какви дейности да допустими. Присъстващите споделиха, че техните жилища имат нужда от подмяна основно на покривната конструкция, която подлежи на ремонт по тази европейската програма. Отпуснатите средства могат да се използват още за подмяна на дограма, изолация на фасада или покрив, ремонт, модернизация или подмяна на локални отоплителни системи и изграждане на слънчеви системи. Предвидени са също дейности и в общите части на блока - освежаване, ремонт или подмяна на отоплителна или охладителна инсталация, на електроинсталацията, поставяне на енергоспестяващо осветление, газифициране на сградата при наличие на изградена газопроводна мрежа.

От ОП „Регионално развитие" ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност. Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на банкови заеми, при облекчени лихвени условия. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на сградата.

Областен информационен център - Търговище е част от мрежата от 27 ОИЦ. Той е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище" (BG161PO002-3.3.02-0002-C0003), бенефициент Община Търговище. Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

ЕВРОПАРИТЕ - ШАНС ЗА АЛТЕРНАТИВНА ЗАЕТОСТ И СПИРАНЕ НА ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО В МАЛКИТЕ ОБЩИНИ

Възможностите за изграждане и ремонт на културни и младежки центрове, за обновяване на читалищни и духовни сгради по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) представляват най-голям интерес за жителите на малките общини в област Търговище. Това стана ясно по време на провелите се информационни срещи, организирани от Областния информационен център (ОИЦ) - Търговище в общините Попово, Опака, Антоново и Омуртаг. Те преминаха при засилен интерес, като на тях присъстваха над 200 представители на административните структури, НПО и граждани.

Според хората разнообразието от инвестиционни възможности би допринесло за подобряване на средата за живот, за улесняване на достъпа на населението до социални услуги, както и до активизиране на трудовата заетост. Остава впечатлението, че социално значими проекти, които действително биха допринесли за създаване на условия за задържане на хората в селата и спиране на процеса по обезлюдяването, отстъпват пред инфраструктурни проекти, от които печелят основно изпълнителите.  

Наред с обяснимия интерес към ПРСР в община Омуртаг директори на детски и учебни заведения споделиха за голямата си нужда от образователни проекти. Затова те проявиха интерес към представената от експертите на ОИЦ схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), която цели засилване на мотивацията за включване в образователния процес, дава равен достъп до образование и подпомага допълнителните занимания на децата, чийто майчин език не е българският.

Управителят на центъра Милчо Тонев съобщи, че към момента в област Търговище по различните европейски програми има общо 79 сключени договора, на стойност над 106 млн. лева. Най-много са спечелените проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси" - 33, следвана от ОП „Регионално развитие" - 20 и само един по програмите „Административен капацитет" и „Техническа помощ".

Областният информационен център - Търговище е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище", бенефициент Община Търговище. Финансира се безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.            За допълнителна информация:  Денислава Атанасова Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508  e-mail: oic_targovishte@abv.bg 22.06.2012 г. гр. Търговище

МЛАДЕЖИ СЕ ЗАПОЗНАХА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ОТ ЕС НА СРЕЩА В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ТЪРГОВИЩЕ

Областен информационен център - Търговище проведе среща-беседа с ученици от  10 клас при Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов" гр. Търговище. По покана на техния преподавател Петя Вълчева екипът на ОИЦ представи своята дейност и възможностите на различните европейски програми и техните финансови инструменти за преодоляване на икономическите и социални различия в държавите от Европейския съюз.

Управителят на ОИЦ Милчо Тонев запозна децата с екипа, целите и основните функции на центъра. За социално икономическото развитие на региона, говори гост-лекторът Боян Бончев, гл. експерт в Териториалното статистическо бюро.

Експертите от ОИЦ насърчиха младежите да се включват пълноценно в социалния и културен живот на своя град, тъй като шанс проблемите им да бъдат чути, e именно активното им участие в младежки организации, национални допитвания и др.

Децата разказаха за своето училище и споделиха опита си от участието си в проект „УСПЕХ" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Екипът на ОИЦ - Търговище зарадва младежите с информационни материали за Европа и дейността на центъра, рекламни тениски и чаши и др.

Офисът в гр. Търговище е част от мрежата от 27 областни информационни центъра. Той е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище" на Община Търговище. Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ТЪРГОВИЩЕ И EUROPE DIRECT - ШУМЕН ОРГАНИЗИРАХА ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД НА ТЪРГОВИЩКИЯ ПАНАИР

Под мотото „Европа - близо до нас" представители на Областния информационен център - Търговище и Europe Direct - Шумен проведоха съвместна инициатива по популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз. На специално изграден щанд в изложбените зали на 235-я пролетен панаир „Изложение - Търговище 2012" на посетителите бяха раздадени информационно-рекламни брошури. Мултимедийна презентация показваше дейностите и услугите, които предлагат двете информационни мрежи.

Инициативата предизвика голям интерес най-вече сред младите хора, учениците и учителите, за които образователните материали са ценен източник на информация. Съвместната инициатива на Областния информационен център - Търговище и Europe Direct - Шумен целеше освен популяризирането на кохезионната политика на ЕС, повече хора да бъдат запознати с правата им в Европейския съюз, с интересни статистически данни и факти за географското и природно разнообразие в 27-те държави членки и пр.

Сред 20-те заглавия на български и английски език, които получиха посетителите на изложението бяха „ЕС - факти и цифри", „ЕС - Каква е ползата за мен", „Панорама на ЕС", „Ръководство на европейска гражданска инициатива", „52 жеста за биоразнообразието", „Синият остров", „Да опазим Европа", „Нidden disaster" и др.

Гостите на специализирания щанд бяха информирани, че могат да търсят различни евроиздания и на място в офисите на Областния информационен център в Търговище и на Europe Direct в Шумен.

Областният информационен център (ОИЦ) е един от 27-те в страната, които предоставят информация относно кохезионната политика на ЕС в Република България. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище"

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.