wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областни информационни центрове

Областни информационни центрове

ОИЦ Ямбол

ЗА ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ, РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ   Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила, инвестирането в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование и развитие на социалната икономика…

Продължава...

ОИЦ Шумен

НОВИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПАК И ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗАИНТРИГУВАХА ОБЩИНИТЕ     Силен интерес предизвикаха първите информационни срещи от кампанията на ОИЦ - Шумен в общините Хитрино и Венец. Присъстваха зам.кметове,…

Продължава...

ОИЦ Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На 1 ноември 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община…

Продължава...

ОИЦ Силистра

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 10 Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 9 Бюлетин на Областен информационен център - гр. Силистра, бр. 8 …

Продължава...

ОИЦ Търговище

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ТЪРГОВИЩЕ И „ГЛАБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ" СИ ПОДАДОХА РЪКА Областният информационен център - Търговище и Програма „Глоб@лни библиотеки - България" си протегнаха ръка за партньорство за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.