wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областни информационни центрове

Областни информационни центрове

ОИЦ Пловдив

С ЕВРОСРЕДСТВА ХИСАРЯ СТАВА ПО- АТРАКТИВНА И ПО-ПРЕДПОЧИТАНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ   Община Хисаря винаги ще бъде отворена към информационни дни, каквито провежда Областен информационен център - Пловдив по места и…

Продължава...

ОИЦ Плевен

ОБЩИНА ИСКЪР ПЕЧЕЛИ ФИНАНСИРАНЕ НА СВОИ ПРОЕКТИ   Община Искър е една от 166 общини, спечелили финансиране на проекти по процедура „Грижа за достоен живот - 3" . Три църкви…

Продължава...

ОИЦ Перник

СЛЕДВАЩИЯТ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. - НАСОЧЕН ПРЕДИМНО КЪМ НАУЧНИ ИСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ   На 19.11.2012 г., Областният информационен център - Перник проведе в…

Продължава...

ОИЦ Пазарджик

ОТЧЕТЛИВ ИНТЕРЕС КЪМ БЪДЕЩИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ РЕГИСТРИРА ОИЦ - ПАЗАРДЖИК НА СРЕЩИТЕ В ОБЩИНИТЕ Днес, 21 ноември 2012 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Пазарджик проведе последното от серията събития…

Продължава...

ОИЦ Монтана

ДАНО И МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ИМАТ СВОИТЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ   На 22.11.2012 г. Областен информационен център - Монтана посети Община Брусарци и проведе информационна среща, на която представи възможностите за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.