wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областни информационни центрове

Областни информационни центрове

ОИЦ Ловеч

„ПРЕДСТОИ НОВА ЕРА В РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПА И ТАЗИ НОВА ЕРА СЕ НУЖДАЕ ОТ НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, НОВ МАНТАЛИТЕТ" Това каза в заключение д-р Малгожата Бониковска от Полша, след…

Продължава...

ОИЦ Кюстендил

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ПО ОПРЧР ПРЕДСТАВИХА НА СРЕЩА В САПАРЕВА БАНЯ Информация за текущи и предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" бе представена на състоялата…

Продължава...

ОИЦ Кърджали

ДЕЦАТА НА КЪРДЖАЛИ МЕЧТАЯТ ЗА СВОЯ ГРАД На 5 ноември в офиса на Областен Информационен Център Кърджали се проведе награждаването на призьорите от конкурса „Как искам Европейският съюз да промени…

Продължава...

ОИЦ Добрич

ОИЦ - Добрич представи идейните проекти за реконструкция на Градски парк „Свети Георги" по ОП „Регионално развитие"   Гражданите на Добрич и гостите на града гласуваха за идейния проект, който…

Продължава...

ОИЦ Габрово

ОИЦ - ГАБРОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА ПРИЕМНА В ДРЯНОВО   На 20 ноември 2012 г. Областен информационен център - Габрово проведе информационна приемна в Ритуалната зала на Община Дряново. Тя бе…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.