wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областни информационни центрове

Областни информационни центрове

ОИЦ Враца

ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И РАБОТОДАТЕЛИ ЗАЕДНО РАЗРАБОТВАТ ПРОЕКТИ   На проведената днес среща от Областен информационен център във Враца работодателите бяха призовани от всички присъстващи директори да бъдат по-активни в сътрудничеството…

Продължава...

ОИЦ Видин

1 750 000 ЛВ. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ВИДИН ПО СХЕМА „ИНТЕГРА"   До 1 750 000 лв. са предвидени за община Видин по обявената от Оперативна програма „Развитие…

Продължава...

ОИЦ Велико Търново

С ПРОЕКТИ ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ До 1-2 години ще е възможно по електронен път да се кандидатства с проектни предложения по различните схеми…

Продължава...

ОИЦ Варна

ФИРМИ ОТ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН С ИНТЕРЕС КЪМ СТЪПКИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ 35 представителя на фирми от варненския регион бяха запознати от екипа на ОИЦ - Варна…

Продължава...

ОИЦ Бургас

  Приключи първият цикъл от срещи с бизнеса в ОИЦ - Бургас Областен информационен център - Бургас и Комисията за подпомагане на малки и средни предприятия към Община Бургас за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.