wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областни информационни центрове

Областни информационни центрове

ОИЦ Благоевград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВИ АСПЕКТИ ЗА БЪДЕЩА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ НА СРЕЩА С ПАРТЬОРИТЕ СИ ПО ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ" Само дни след подписаното на 1-ви ноември в Благоевград между…

Продължава...

ЦИКО

БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН И КООРДИНАЦИОНЕН ОФИС, БР. 6 БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН И КООРДИНАЦИОНЕН ОФИС, БР. 5 БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН И КООРДИНАЦИОНЕН ОФИС, БР. 4 БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛНИЯ…

Продължава...

ОИЦ София

УЧЕНИЦИ ОТ 25 ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ОТЛИЧНИЦИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕМИ     На 22 ноември от 14.00 ч. в Областен информационен център (ОИЦ) - София бяха връчени наградите на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.