wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областни информационни центрове

Областни информационни центрове

ОИЦ Стара Загора

Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 3 Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара Загора, бр. 2 Бюлетин на Областен информационен център - гр. Стара…

Продължава...

ОИЦ Смолян

Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 2 Бюлетин на Областен информационен център - Смолян, бр. 1 ЙОАННА АТАНАСОВА И ДИАМАНДИ ХАДЖИХРИСТЕВ ОТНЕСОХА ПРИЗОВИТЕ НАГРАДИ В КОНКУРСА „КАК ИСКАМ…

Продължава...

ОИЦ Сливен

ВЕСЕЛ ПРАЗНИК В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В Деня на Народните Будители в гр. Сливен бяха връчени наградите на победителите в конкурса за детска рисунка…

Продължава...

ОИЦ Русе

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ОБУЧЕНИЕТО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ В РУСЕ Над 50 представители на администрации, неправителствени организации, центрове за професионално обучение от Северен централен планов…

Продължава...

ОИЦ Разград

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И БИЗНЕСА В ОБЩИНА САМУИЛ   Екипът на Областен информационен център - Разград проведе информационна среща с представители на микро и малки предприятия, териториалната…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.