wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-Враца награди победителите в конкурса „Истински истории“

       Областен информационен център – Враца /ОИЦ/ награди победителите в конкурса „Истински истории“. Събитието, по награждаването на интервютата с участници, върху които Европейският социален фонд е имал положително въздействие в Област Враца, е част от заключителните прояви на Националната инициатива „ЗАЕДНО  за Европа“, която се провежда в мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната и стартира на 10 март 2017 г. Конкурсът отразява 60 години от създаването на Европейски социален фонд. Трите „Истински истории“ бяха публикувани на фейсбук странициата и всеки можеше да гласува онлайн до 12:00 ч., на 8 май. Критериите за класирането на интервютата бяха най-много брой харесвания.

       Церемонията по награждаването на победителите се състоя на 8 май, в 17:00 ч., в залата на парк „Дъбника“ във Враца. С много музика и свежо настроение, граждани, представители на бизнеса и местната администрация, както и приятели на Областен информационен център – Враца отбелязаха събитието. Управителят на центъра Цветана Иванова обяви класирането и връчи наградите и сертификатите на участниците. На трето място бе класирана историята на фирма „Людал Фрикшън“ ЕООД от село Зверино с проект "Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд , която осигурява работа на около 30 семейства. Второто място грабна историята на „Ралчев- Син“ ЕООД - гр. Бяла Слатина, с проект „Сервизна база за автотенекеджийски и автобояджийски услуги“. Първо място спечели историята на Людмила Йорданова – участник по проекти за социални асистенти. И тримата получиха подаръци и сертификати от Областен информационен център – Враца.

Празникът продължи с конкурс за детска рисунка на тема „Моят град в Европа“. Над 30 малчугани се включиха в творческото предизвикателство и пресъздадоха своето виждане в красиви рисунки. Всички участници в конкурса получиха награди, а най-добрите рисунки ще бъдат изложени на щанда на ОИЦ – Враца, пред сградата на Община Враца, на 9 май, където ще се провеждат през целия ден събития, по повод Деня на Европа.

Областен информационен център – Враца раздаде атрактивни награди и на всички присъстващи на събитието, попълнили анкетни карти с въпроси, свързани с Обединена Европа.  

Продължава...

„България в ЕС и ЕС във Враца : 10 години по-късно”

  В периода от 10 март - 16 май 2017 година ОИЦ – Враца започва кампания за популяризирине на проекти финансирани с европейски средства в Област Враца. Кампанията е част от инициативата „Заедно за Европа“ на мрежата от 28 те ОИЦ чрез която се отбелязват три важни дати за ЕС и България- 60 години от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10 годишни членството на България в ЕС, както и 6 години -  мрежата на ОИЦ.

Първата част от капманията започва с Кръгла маса във Враца на 10.03.2017г. от 10:05 хотел „Чайка“, Темите ще са насочени към променения облик чрез добре изпълнени проекти в община Враца на различни обществени сгради, градинки, детски площадки и пътища през последните 10 години.

Втората част от кампанията ще бъде провеждането на граждански дебат в залата на ТПП Враца съвместно с Европа директно на 04.05.2017 г. от 14:00ч. на тема ”Възможности за подобряване живота на младите хора чрез проекти, съфинансирани  от ЕСФ”.

Трета част от от провеждането на националната кампания е голямото българско хоро и пускане на балони – 28.04.2017г. 17:30ч.  пред  Община Враца, с празничен хепанинг ще бъдат наградени победителите от трите конкурса проведени от ОИЦ - Враца по повод годишнината от членството на България в ЕС.

Четвърта част от кампанията ще бъде на 08 май 2017 като   „Ден на отворени врати“ –  с мобилен щанд на комуникативно място, създадено по проект със средства от ЕСФ, на който ще се разпространява информация, свързана с годишнината и популяризирането  на ЕСФ с информация за успешни практики от област Враца. Ще се проведе и награждаване на победителите разказали своите „Истински истории” най-добрите ще бъдат отличени, на същото събитие ще се отличат най-активните от проведения дебат, а същевременно ще се осъществи състезание за рисунка върху предварително подготвени пана и отличаване на най-добрите произведения с тема „Враца в ЕС след още 10“, всичко ще бъде придружено с много хубаво настроение, музика и други изненади подготвени от ОИЦ – Враца, мястото на събитието в град Враца , Парк ЖК. Дъбника от 17:00ч.

 

"Bulgaria in EU and EU in Vratsa: 10 years later"

 Within the period 10 of March - 20 of May Vratsa District information point joins the ongoing initiative “United for Europe” of the Network of 28 information points for ESIF to mark three significant occasions: the 60 anniversary of the Rome treaties and the European Social Fund, the 10 anniversary of the Bulgarian membership in the Union and the 6 anniversary of the Network.

The first part of campaign begins with a round table in Vratsa of 10/03/2017 at hotel "Chaika". The event aims at outlining the positive impact of the successfully implemented EU projects in Vratsa that have significantly changed the face of the region during the last 10 years - various public buildings, parks, playgrounds, roads.

On 28/04/2017 Vratsa DIP will celebrate the 10 anniversary of Bulgaria in EU and EU in Vratsa. The programme starts at 17.30 pm with the traditional Bulgarian folklore dance – horo in front of the building of Vratsa Municipality. The celebrations will continue with happening and an official award ceremony for the winners of the three contests in the District.

On 4/05/2017 at 14 pm Citizen’s Dialogue “Opportunities for young people in Vratsa under the ESI funds” will take place in the hall of CCI Vratsa. The event is organized by Vratsa DIP and the Europe Direct Centre in Vratsa.

Open EU project day will take place on 8/05/2017 in Vratsa. The DIP will hold a mobile stand in the city center to promote the most significant EU projects implemented there. The event is part of the celebrations dedicated to the 60 anniversary of ESF. Children engaged in different activities, funded under “Your Class” procedure (OP Education and Smart Growth) will decorate the place with their colourful pictures showing the positive impact of the EU projects in the area. Part of this event will be the award ceremony for the winners that participated in the competition for "True Stories" of people that benefited by ESF projects. The next award ceremony will honour the most active participants in the debates and the third one – the best drawings. The celebrations will start at 17 pm in JK Park Dabnika.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.