wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Бизнес форум „Иновации и интелигентен растеж“ се проведе в град Враца

„Трябва да работим заедно и да повярваме, че тук е възможно това да се случи“. С тези думи кметът Калин Каменов откри бизнес форума „Иновации и интелигентен растеж“, който се проведе на 04-05 октомври 2018 г. Форумът е организиран от ОИЦ – Враца със съдействието на община Враца по Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център в гр. Враца”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

     Приветствие към присъстващите отправиха и областният управител Малина Николова и еврокомисарят Мария Габриел, която чрез видео обръщение поздрави участниците в престижния форум.

    Кметът на община Враца бе лектор в първия панел на дискусията. В своята презентация на тема „Как да създадем привлекателна дестинация за инвестиции“ той засегна основните предизвикателства пред бъдещите инвеститори във Враца и региона. „Важно е да познаваме нуждите на бизнеса и с общи усилия да му помагаме“, подчерта Каменов. Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев представи с атрактивна презентация Българска агенция за инвестиции (БАИ), която е правителствена организация, създадена с цел привличане на инвестиции в България, подпомагане на изграждането и успешното развитие на проекти, водещи до откриването на нови работни места, износ и трансфер на ноу-хау за българската икономика.

Друга интересна информация за аудиторията бе представянето на актуална схеми за Финансовите инструменти по ОПРР през програмен период 2014-2020 от фонда на фондовете с лектор Ангелина Тодорова.

     Весела Масова представи с интерактивна видеопрезентация дейността на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и отделните ѝ проекти в цялата страна, както и успешното партньорство с близо 15 общини и областни администрации сред които и община Враца.

   На втория ден събитието започна с “Google” Дигитален гараж. Темите „Защо онлайн присъствието е важно за малкия бизнес?“ и “Как може да придобием безплатно нови дигитални умения и да разраснем бизнеса“ бяха представени от дигиталните консултанти на “Google” Еньо Вътев и Ивайло Добрев.

Форумът „Иновации и интелигентен растеж“ завърши с посещение на успешни проекти с Европейско финансиране, изпълнени в региона от иновативни фирми и посещение на туристически обекти, модернизирани чрез Оперативна програма „Региони в растеж“.

Продължава...

ОИЦ – Враца посреща бъдещи бенефициенти по ИНТЕРРЕГ България - Сърбия

      На 27.03.2018 г. Областен Информационен Център – Враца бе домакин на партньорска среща между Професионална техническа гимназия "Н.Й.Вапцаров" гр. Враца, представлявана от директор Ирма Емилянова и д-р Александра Иванович, д-р Силвана Димитрович и Сладжан Миленович представители на института по рударство и металургия от град Бор, Сърбия. „Bor Institute“ е изследователски институт, работещ на местни и чуждестранни пазари в областта на геологията, минното дело, металургията, химическите технологии, хидрометалургия, опазването на околната среда, информационните технологии, инженерство, електроника, цветни метали и сплави, енергийна ефективност. Институтът издава две списания с международно значение: "Минно-металургичен инженеринг Бор", както и един с национално значение "Мед" и е изпълнявал пет международни проекта свързани с екологията и климата.

Повод на срещата е бъдещо партньорство по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Сърбия. Целта на програмата е да стимулира балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия, по тематичен приоритет Опазване на околната среда с предвиден бюджет 4 040 533 евро за ПО 3.

Срокът за подаване на проектни предложения е до 23.04.2018 г., 17:00 часа на страницата на Интеррег-ИПП България-Сърбия https://bp.ipacbc-bgrs.eu/beneficiary_reg/registration/add .

Продължава...

ОИЦ-Враца награди победителите в конкурса „Истински истории“

       Областен информационен център – Враца /ОИЦ/ награди победителите в конкурса „Истински истории“. Събитието, по награждаването на интервютата с участници, върху които Европейският социален фонд е имал положително въздействие в Област Враца, е част от заключителните прояви на Националната инициатива „ЗАЕДНО  за Европа“, която се провежда в мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната и стартира на 10 март 2017 г. Конкурсът отразява 60 години от създаването на Европейски социален фонд. Трите „Истински истории“ бяха публикувани на фейсбук странициата и всеки можеше да гласува онлайн до 12:00 ч., на 8 май. Критериите за класирането на интервютата бяха най-много брой харесвания.

       Церемонията по награждаването на победителите се състоя на 8 май, в 17:00 ч., в залата на парк „Дъбника“ във Враца. С много музика и свежо настроение, граждани, представители на бизнеса и местната администрация, както и приятели на Областен информационен център – Враца отбелязаха събитието. Управителят на центъра Цветана Иванова обяви класирането и връчи наградите и сертификатите на участниците. На трето място бе класирана историята на фирма „Людал Фрикшън“ ЕООД от село Зверино с проект "Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд , която осигурява работа на около 30 семейства. Второто място грабна историята на „Ралчев- Син“ ЕООД - гр. Бяла Слатина, с проект „Сервизна база за автотенекеджийски и автобояджийски услуги“. Първо място спечели историята на Людмила Йорданова – участник по проекти за социални асистенти. И тримата получиха подаръци и сертификати от Областен информационен център – Враца.

Празникът продължи с конкурс за детска рисунка на тема „Моят град в Европа“. Над 30 малчугани се включиха в творческото предизвикателство и пресъздадоха своето виждане в красиви рисунки. Всички участници в конкурса получиха награди, а най-добрите рисунки ще бъдат изложени на щанда на ОИЦ – Враца, пред сградата на Община Враца, на 9 май, където ще се провеждат през целия ден събития, по повод Деня на Европа.

Областен информационен център – Враца раздаде атрактивни награди и на всички присъстващи на събитието, попълнили анкетни карти с въпроси, свързани с Обединена Европа.  

Продължава...

Областен Информационен център – Враца награди участници в три конкурса

      На 28 април 2017 година във Враца на голямо събитие част от националната инициатива „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ бяха наградени участниците и победителите в трите конкурса. Светослав Спасов от гр. Козлодуй спечели голямата награда за фотоколаж съпоставка преди и сега на обект реновиран с европейски средства. Обектът събрал най-много харесвания във фейсбук е Калето гр. Мездра и донесе на победителя видео камера. Втората награда бе присъдена на Христина Топалилова от Бургас за обект изграден с европейски средства от община Враца парк в ж.к. Дъбника, колажът спечели екшън камера. Третото място бе отличено с малка екшън камера, с колаж за обект „Леденика“ на Ангел Алипиев от Враца.

      Следващият конкурс, който награди екипът на ОИЦ – Враца бе за есе на тема: „България в ЕС : 10 години по-късно“. Първата награда електронен четец бе присъдена на Габриела Йончева. Второ и трето място с художествена литература бяха наградени Преслав Николов и Огнян Владимиров.

       За третия конкурс с презентации областният център присъди първото място на детска градина „Европейчета“ гр. Враца. Второто и трето място бяха присъдени на два екипа. Представители на възпитатели от детска градина „Детски свят“ от гр. Враца и екип от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с участници Силвия Гуглина, Искра Петкова и Милена Първанова.

       Събитието бе съвместно с откриването на  Дванадесети международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет”. Граждани, участници и гости завършиха празничния ден с голямо българско хоро на площада пред Община Враца.

       Конкурсите, които проведе центърът са във връзка с националната инициатива на мрежата, която се провежда от областните центрове във всички градове от страната. Следващите събития, върху които ще акцентира областния център във Враца са гражданският диалог на 04.05.2017 г. от 14:00 часа в ТПП гр. Враца и „Ден на отворени врати“ в ж.к.  Дъбника на 08.05.2017 г. от 17:00 часа., където гражданите ще могат да получат информация за еврофондовете.

      До 08.05.2017 г. се провежда и конкурс във фейсбук страницата на Областен Информационен Център – Враца, с харесвания на истински истории с бенефициенти и участници в проекти съфинансирани от ЕСФ. Конкурсът отразява 60 годишнината на Европейски социален фонд.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.