wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – ВРАЦА ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

    На 04.12.2018 г. в заседателната зала на Община Враца се проведе последната от десетте срещи на втори информационен цикъл за 2019 година, проведен в област Враца. Акцентът бе бъдещето на Кохезионната политика и актуалните възможности до края на 2018 година финансиращи с европейски средства желащите предприемачи да развиват бизнес в сферата на производството, възможности за малките населени места по най-дългоочакваната мярка на Програма за развитие на селските райони - подмярка 6.4 насърчаваща развитието на услигите за населението и занаяти. Процедури, насочени за развитие на читалищните структури в сферата на културата и различни социални дейности. В последната информационна среща за 2018 година екипа на центъра представи актуални възможности за финансиране на НПО в рамките на програма „Еразъм+“ с цел насърчаване европейските партньорства в масовия спорт със следните приоритети: Справяне с трансграничните заплахи за неприкосновеността на спорта като допинга, реждането на мачове, насилието, както и всички видове нетолерантност и дискриминация; Популяризиране и подкрепа на доброто управление в спорта и двойната кариера на спортистите; Насърчаване на доброволческите дейности в спорта заедно със социалното приобщаване, равните възможности и осведомеността за значението на физическата активност за подобряване на здравето чрез по-голямо участие и равен достъп до спорта за всички. Програма „Еразъм+“ осигурява финансиране за следните дейности в областта на спорта: Партньорства за сътрудничество; Малки партньорства за сътрудничество; Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Продължава...

ОИЦ – ВРАЦА С НОВИ УПРАВИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ЗА ЕДИН ДЕН

   Областен информационен център - Враца посрещна осем участника в Деня на Мениджър за един ден. Учениците от врачанските училища  СУ „Козма Тричков“, СУ "Васил Кънчов" и ПТГ "Никола Й. Вапцаров заредиха офиса с  много  енергия.

За пета поредна година екипът на центъра посреща желаещи участници от инициативата на Джуниър Ачийвмънт. Младите кадри се запознаха с принципите на Кохезионната политика, основните оперативни програми и техните насочености. След опознаването на основните дейности на ОИЦ – Враца, учениците разработиха зелени, нови технологични идеи по тема: „Околна среда“ в импровизирано състезание, сформираха се три отбора: По предварително изработен регламент, отборите разполагаха с 1 час за подготовка и 5 минути за представяне. Представените идеи са приложими и реални, мениджърите се представиха успешно. Първата идея беше свързана с подобряване на работната среда в производствените процеси с пречиствателен въздушен филтър, лесно преносим и индивидуален за всеки работник. Втората идея която разработиха младежите бе автомат – машина за рециклиране като иновативен пункт за събиране на пластмасови и други отпадъци, в замяна на които предалите отпадъци могат да получат ваучери с парична стойност. Третата идея, вдъхновяваща младежите бе свързана с замяна на хартията в училище с електронни четци, с реализирането на такъв проект младежите защитиха тезата за намаляване на изсичането на горите, спестяване от закупуването на учебни пособия, тежките учебни материали и други преимущества.

В края на креативния ден,  мениджърите  бяха отличени със сертификати. На раздяла, те  проявиха желание да участват в бъдещи инициативи на ОИЦ-Враца.

Благодарим на учениците и техните преподаватели за доверието към нас!

Продължава...

Изпълнение на енергийна ефективност на фирма във Враца

     На 30.10.2018г от 16.00 часа в производствената сграда на „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД, в гр. Враца, Западна хранително-вкусова зона, се проведе информационен ден относно изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 от 17.08.2017.,  между Министерство на икономиката и „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на Линия за обработка на мрамор, включваща оборудване за рязане на блокове, оборудване за оформяне на блокове и оборудване за производство на плочи, в това число следните активи:

Оборудване за рязане на блокове, включващо: гатер за мрамор 1 бр.,хидравлично устройство за напрягане 1бр.,електронно устройство за контрол на работата на гатера 1 бр., регистри за 2см 100бр., регистри за 3см 80 бр.,моторизирана количка за блокове 1бр.

Оборудване за оформяне на блокове, включващо: моновъжен гатер - 1 бр., моторизирана количка за блокове с въртяща се платформа - 1 бр., автоматично преместване на количката при рязане на слабове - 1 бр., защити на работната зона на машината - 1 бр.

Оборудване за производство на плочи, включващо: ролганг - 1 бр., напречна дискова обрязваща машина - 1 бр., моторизиран ролганг - 5 бр., калибрираща/полираща машина за мрамор - 1 бр., надлъжна обрязваща машина - 1 бр., напречна многодискова обрязваща машина - 1 бр., група за изсушаване със студен въздух - 4 бр., транспортна лента - 1 бр., машина за хоризонтално цепене - 1 бр.

Проектът се изпълнява по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията  е 1 917 460.57 лв., от които 1 163 973.35 лв. безвъзмездна финансова и 753 487.22 лв. собствено съфинансиране.

Продължава...

ОИЦ - ВРАЦА ПРЕДСТАВИ БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС

    Областен информационен център – Враца и Община Враца организираха граждански диалог за бъдещето на Кохезионната политика, като част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра. В него се включиха кметът на Община Враца – Калин Каменов, евродепутатът от ЕНП Владимир Уручев, представители на общинските администрации, областна администрация, директори на учебни заведения, бизнес, неправителствени организации, студенти и ученици, активно занимаващи се с европейски въпроси и участващи в инициативи на европейско ниво. Владимир Уручев представи във Враца бъдещето на Кохезионната политика на ЕС в програмния период 2021-2027 г., изложи целите на Кохезионната политика, които допринасят за намаляване на различията между отделните региони и на изоставането на най-не облагодетелстваните региони на ЕС. „Сближаването между регионите чрез инвестиции във всички сфери ще продължи и в новия програмен период”, уточни Уручев. Той представи предизвикателствата пред Кохезионната политика след 2020 г., сред които са мигрантската криза, Brexit, младежката безработица, демографската криза, дигитализацията – най-мощния мотор за растеж, климатичните промени, както и предизвикателствата пред сигурността на ЕС.

Владимир Уручев подчерта, че за новия програмен период средствата за България могат да бъдат увеличени с 8%. Той разясни какво представлява Многогодишната финансова рамка и сподели, че в момента текат преговори по подготовка. След представянето на бъдещите приоритети на Кохезионната политика на ЕС, всички участници в събитието имаха възможността да задават своите въпроси към представителя на европейския парламент. Младежите се интересуваха от опорните точки за бежанските проблеми, младежката безработица, въпроси свързани със стандартния минимум на работните заплати и други важни неща за бъдещето на гражданите на Европа.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.