wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – ВРАЦА ЗАПОЧНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

     Екипът на Областен информационен център – Враца започна втора информационна кампания за 2018 година. Първата среща от цикъла се проведе в Бяла Слатина на 12.11.2018г., където представители на бизнеса и общинска администрация научиха за бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз, екипът представи индикативните програми за 2019 година и се дискутираха възможностите за финансиране до края на 2018 година. На срещата присъства и  г-н Красен Кръстев - народен представител на ПП ГЕРБ от 6 МИР – Враца, който сподели за приоритетите на бъдещата Кохезионна политика след 2020.

    На 13.11.2018г. екипът на центъра проведе среща в община  Мездра, където  участниците в събитието се интересуваха за актуалните възможностите за кандидатстване до края на 2018 година. В дискусия се коментираха мерките по Програма за развитие на селските райони за развитие на неземеделски дейности – занаяти и услуги, финансовите инструменти чрез ниско лихвени заеми от Фонда на фондовете даващи възможности за стартиране на бизнес, Европа за гражданите, Еразъм+ и Норвежки финансов механизъм. Провеждането на информационни събития е основна дейност на мрежата от информационни центрове в страната.

    Срещите са открити за посещения и гражданите имат възможността да научат повече за  Кохезионната политика на ЕС, финансовите механизми и различни възможности за развитие чрез разработване на проекти с европейско финансиране в следващите събития:

  • Оряхово на 19 ноември от 11:00 часа в ресторант „Старата Къща“
  • Козлодуй на 19 ноември от 16:00 часа в заседателната зала на Община Козлодуй
  • Криводол 20 ноември от 11:00 часа в конферентна зала на НЧ „Н.Й. Вапцаров“
  • Борован на 21 ноември от 11:00 часа в зала на НЧ „Цани Иванов - 1907“
  • Мизия на 22 ноември от 11:00 часа в зала на НЧ „Просвета - 1925“
Продължава...

ОИЦ – Враца с изнесен щанд в общините от областта

      Екипът на областния център продължава със серията от информационни срещи на открито. С мобилен щанд в началото на седмицата граждани на двете общини Бяла Слатина и Борован имаха възможността да се информират за актуални възможности, които предоставят оперативните програми. Щандът бе посетен и от представители на местната администрация и представители на бизнеса, земеделски производители. Най-голям интерес за посетителите на щанда бе програмата за развитие на селските райони (ПРСР) с подмярка 6.4, която се очаква да бъде отворена през последното тримесечие на 2017 година. Мярката е насочена към развитие на услугите към граждани в малките населени места където бъдещите бенефициенти могат да развиват дейности извън сферата на селското стопанство.            Представителите на общинската администрация обмениха опит и знания за предстоящата процедура по оперативна програма Околна среда с процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“ (вкл. по републиканска пътна мрежа). Целите на процедурата са проектиране и изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищни райони с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда и предотвратяване на риска от свлачищни процеси чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи за мониторинг на свлачищните процеси с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората. Екипът на центъра ще посети и останалите общини от област Враца, където може да задавате своите въпроси към експерти на мобилния щанд по следния график:

16.05.2017 г.

-   Оряхово  - пред община Оряхово 10.00 ч.

-   Козлодуй – пред община Козлодуй   14.00 ч.

17.05.2017 г.

-    Роман – пред община Роман 10.00 ч.

-    Мездра – пред община Мездра 13.00 ч.

18.05.2017 г.

-   Хайредин –  пред читалище „Просвета 1909г.“ 10.00 часа

-  Мизия – пред община -14.00 ч.

Продължава...

Поне десет причини да изберете Враца!

Това е мотото на маркетинговия профил, изготвен от Областния информационен център - Враца Маркетинговият профил е издание на ОИЦ-Враца към Община Враца с включени успешни фирми на територията на общината, кратка информация за града и други факти за благоприятната бизнес среда. Той е разработен на база на инициативата „Успешни заедно“ и е следствие на изложението, организирано във Враца на 9-ти май 2016 г. Изданието е насочено към привличане на инвестиции и съдържа полезна информация за фирми и мениджъри, реализирали успешно проекти по програмите през програмен период 2014-2020 г. Изданието цели да покаже най-вече положителните фактори, оказващи влияние върху бизнес климата в региона. Кратки анализи демонстрират как благодарение на Кохезионната политика на ЕС жизненият стандарт на областния град се повишава. За да достигне до повече хора, изданието е достъпно в електронен вариянт и може да го разгледате тук. – линк за теглене на самото издание.

Продължава...

Община Ябланица

Община Ябланицапл. ""Възраждане"" 3 , Кмет: Иван Цаков , 6991 / 21 26 21 39, 21 55
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.