wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен Информационен Център Враца успешен ЗАЕДНО с бизнеса

На 22.03.2016 екипът на центъра се включи в новата национална кампания на мрежата от 28 информационни центъра „Успешни ЗАЕДНО“. Целта на новостартиралата инициатива е да  се популяризират дейностите, продуктите и услугите на предприятията, които са изпълнявали, изпълняват или желаят да участват в проекти с европейско финансиране. Също така с помощта на всички бенефициенти и предложения от тяхна страна за опростяване на основните моменти при изпълнението на проектите и дейности като кандидатстване, изпълнение, отчитане, одит и други.

„Успешни заедно“ ще се проведе на няколко етапа, в който ще могат да се включат всички заинтересовани страни. До 4 април  ОИЦ-  Враца организира срещи с представители на бизнеса, проявили интерес към поканата. На срещите ще се уточняват възможностите за включване в Инициативата и запознаване с възможностите за кандидатстване по програмите 2014-2020 г. както и програмата за развитие на селските райони и работа с финансови инструменти. Следващият етап  от 04 до 30 април ще бъде в пряка връзка с бизнеса, като се организират „Дни на отворените врати“. Ще се представят успешни и не успешни практики на широката общестеност и фирми които до сега не са участвали с проекти за европейско финансиране. Едновременно с някой от дейностите центъра ще проведе и онлайн конкурс от 22 април – за „Най успешен бизнес проект в Област Враца“.

Заключителният етап на Инициативата „Успешни заедно“ ще се проведе  на 9 май, когато  отбелязваме освен Деня на Европа и петата годишнина от създаването на мрежата от Областни Информационни центрове, с изложение на фирмите,  развлекателна програма, трудова борса и други  изненади.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.