wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Поне десет причини да изберете Враца!

Това е мотото на маркетинговия профил, изготвен от Областния информационен център - Враца Маркетинговият профил е издание на ОИЦ-Враца към Община Враца с включени успешни фирми на територията на общината, кратка информация за града и други факти за благоприятната бизнес среда. Той е разработен на база на инициативата „Успешни заедно“ и е следствие на изложението, организирано във Враца на 9-ти май 2016 г. Изданието е насочено към привличане на инвестиции и съдържа полезна информация за фирми и мениджъри, реализирали успешно проекти по програмите през програмен период 2014-2020 г. Изданието цели да покаже най-вече положителните фактори, оказващи влияние върху бизнес климата в региона. Кратки анализи демонстрират как благодарение на Кохезионната политика на ЕС жизненият стандарт на областния град се повишава. За да достигне до повече хора, изданието е достъпно в електронен вариянт и може да го разгледате тук. – линк за теглене на самото издание.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.