wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ - ВРАЦА ПРЕДСТАВИ БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС

    Областен информационен център – Враца и Община Враца организираха граждански диалог за бъдещето на Кохезионната политика, като част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра. В него се включиха кметът на Община Враца – Калин Каменов, евродепутатът от ЕНП Владимир Уручев, представители на общинските администрации, областна администрация, директори на учебни заведения, бизнес, неправителствени организации, студенти и ученици, активно занимаващи се с европейски въпроси и участващи в инициативи на европейско ниво. Владимир Уручев представи във Враца бъдещето на Кохезионната политика на ЕС в програмния период 2021-2027 г., изложи целите на Кохезионната политика, които допринасят за намаляване на различията между отделните региони и на изоставането на най-не облагодетелстваните региони на ЕС. „Сближаването между регионите чрез инвестиции във всички сфери ще продължи и в новия програмен период”, уточни Уручев. Той представи предизвикателствата пред Кохезионната политика след 2020 г., сред които са мигрантската криза, Brexit, младежката безработица, демографската криза, дигитализацията – най-мощния мотор за растеж, климатичните промени, както и предизвикателствата пред сигурността на ЕС.

Владимир Уручев подчерта, че за новия програмен период средствата за България могат да бъдат увеличени с 8%. Той разясни какво представлява Многогодишната финансова рамка и сподели, че в момента текат преговори по подготовка. След представянето на бъдещите приоритети на Кохезионната политика на ЕС, всички участници в събитието имаха възможността да задават своите въпроси към представителя на европейския парламент. Младежите се интересуваха от опорните точки за бежанските проблеми, младежката безработица, въпроси свързани със стандартния минимум на работните заплати и други важни неща за бъдещето на гражданите на Европа.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.