wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Успешни ЗАЕДНО в „ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ“ ООД

Националната инициатива на мрежата „Успешни ЗАЕДНО“ заведе екипа на Областен Информационен център – Враца на посещение в „ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ“ ООД гр. Враца. Екипът на центъра бе радушно посрещнат от главния мениджър на фирмата Диaна Върганова, която разведе експертите от центъра и разясни производствените процеси.

Фирма "РОМТЕХ-3 Ес” ООД е 100% частно Холандско-Българско смесено дружество, създадено на 17 май 2007 от Rommens Instrumenten-en Apparatenbouw B.V. и Интелигентни системи за сигурност ООД. Двете фирми имат повече от 15 години опит в развитие и производство на електронни и електромеханични продукти. При посещението екипът на центъра беше провокиран приятно от звучащата музика навсякъде в предприятието , допринасяща за страхотна работна атмосфера сред младият и квалифициран екип от специалисти. Във фирмата работят около 150 -160 човека, производствените дейности включват електронни и електро-механични продукти, пластмасови детайли, метални кутии и кабелни снопове. Иновативен продукт са светодиодни (LED) лампи с патент за високоефективен светодиоден модул № 1719 на патентното ведомство на Република България.  „Интелигентни системи за сигурност“ ООД  имат приключен  проект по ОП „Конкурентноспособност“ за „Подобряване енергийната ефективност на и организация на производството на "ИСС" ООД на обща стойност 762 258 лв. и спечелен проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ стартирал през първото тримесечие на 2016 г. Общата стойност на проекта е 1 665 000.00 лв. от които 85% са съфинансирани от ЕС. По проекта се изпълняват дейности за подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в: - Автоматичен стенсил принтер, SMD Синергична монтажна линия, Машина за автоматичен визуален контрол и Лазерна машина с 3D установка–високо технологично оборудване необходимо за увеличаване капацитета на Цех Електронни компоненти.  - Цифрова щанцова машина и CNC гилотина за преодоляване на тесното место в технологичния процес в цех за метални компоненти, чрез подобряване на процеса на рязане и щанцоване при производство на метални кутии за електрониката, радиатори за мощни електронни компоненти. С изпълнението проекта ще се повиши конкурентоспособността на ИСС ООД и гарантиране на устойчивото му присъствие на вътрешния и международния пазар.

Екипът на ОИЦ - Враца разясни  на фирмата за нови възможности от които може да се възползва по оперативните програми. С удоволствие  управителя на фирмата се съгласи да участва в изложението за 9 май, организирано от областния информационен център, където предприяието може да представи своята продукция.

Продължава...

Успешни Заедно със „ СЕМКОВ-2001“ ЕООД

Областен информационен център – Враца посети  фирма „СЕМКОВ-2001“ ЕООД с. Бели извор, където инж. Цветомир Семков – управител на фирмата разясни на експертите от областния център производствения процес извършван от ремонтния електромеханичен завод. Фирмата съществува от 2001 г. Дружеството започва трудовата си дейност със сключен договор с Холсим (България) АД за извършване на ремонтни дейности, производство на резервни части, поддръжка и сервизно обслужване на машини и съоръжения. Дейността на фирмата е изразена основно поддръжка и ремонт, производство, превоз на товари, услуги с автокран, Ремонтно-механичен цех, Електроремонтен цех.  Основна цел на дружеството е разширяване на производството, въвеждане на нови услуги като по този начин се цели достигане на по-голяма рентабилност и достигане до нови пазари. Обсъдиха се и възможностите на предприятието за подобряването на енергиината ефективност, подобряване на условията на труд на петдесетте работника чрез проекти с европейско финансиране. Фирмата вече има опит с успешен проект за „Интегриран процес на роботизирано рязане и заваряване с общо CAD/CAM програмиране” по ОП“Конкурентноспособност“. Основна дейност по проекта е закупуване на роботизирана машина за рязане на метал с процедури за интегрирането на оборудването в предприятието. 

Продължава...

ОИЦ – Враца „Успешни заедно“ с бизнеса

Васил и Борислав Цекови, успешни младежи от град Враца, бяха посетени от екипа на Областен Информационен Център - Враца по време на работния им процес сред статуи и други каменоделски продукции, където обсъдиха възможностите на фирмата „Къща на камъка“ ООД, занимаваща  се с изработка на каменни изделия от мрамор, гранит, варовик и други. Фирмата има спечелен проект по ОП „Иновации и конкурентноспобност“ за модернизиране на технологичните мощности. Някой от примерните дейности по спечеления проект са  въвеждане на нова автоматизирана система за обработка на различни видове камък, добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги ще бъде изпълнено чрез професионална сканираща система, CAD 3D система и CAM система. Сканиращата система е с високо качество, лесна е за използване и облекчава работата. Внедряването на новите технологии ще допринесе за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Робот, който ще спести ресурси. Ефективността е свързана с целесъобразността на дейността и не отчита разходите (енергия, труд, финансови средства), а само постигането на целта. Колкото степента на постигане на една цел е по-висока, толкова по-ефективни са заложените дейности. Ефикасността ще покаже отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи (енергия, труд, финансови средства). Ефикасността е свързана с икономичността на действията, чрез нея се дава отговор на въпроса, дали нещата се вършат икономично, по "правилния" начин. Колкото вложените разходи са по-малки, толкова по-ефикасни са действията по дейностите.  Общата стойност на проекта е 470 181.53 лв.  Домакините бяха информирани за предстоящи процедури по който могат да се възползват и да продължат да реализират своите идеи с помощта на средствата на  Европейския съюз и поканени да се включат в изложението организирано от областния център на 9 –ти  май по случай деня на Европа и заключителното събитие на инициативата „Успешни заедно“. 

Продължава...

Областен Информационен Център Враца успешен ЗАЕДНО с бизнеса

На 22.03.2016 екипът на центъра се включи в новата национална кампания на мрежата от 28 информационни центъра „Успешни ЗАЕДНО“. Целта на новостартиралата инициатива е да  се популяризират дейностите, продуктите и услугите на предприятията, които са изпълнявали, изпълняват или желаят да участват в проекти с европейско финансиране. Също така с помощта на всички бенефициенти и предложения от тяхна страна за опростяване на основните моменти при изпълнението на проектите и дейности като кандидатстване, изпълнение, отчитане, одит и други.

„Успешни заедно“ ще се проведе на няколко етапа, в който ще могат да се включат всички заинтересовани страни. До 4 април  ОИЦ-  Враца организира срещи с представители на бизнеса, проявили интерес към поканата. На срещите ще се уточняват възможностите за включване в Инициативата и запознаване с възможностите за кандидатстване по програмите 2014-2020 г. както и програмата за развитие на селските райони и работа с финансови инструменти. Следващият етап  от 04 до 30 април ще бъде в пряка връзка с бизнеса, като се организират „Дни на отворените врати“. Ще се представят успешни и не успешни практики на широката общестеност и фирми които до сега не са участвали с проекти за европейско финансиране. Едновременно с някой от дейностите центъра ще проведе и онлайн конкурс от 22 април – за „Най успешен бизнес проект в Област Враца“.

Заключителният етап на Инициативата „Успешни заедно“ ще се проведе  на 9 май, когато  отбелязваме освен Деня на Европа и петата годишнина от създаването на мрежата от Областни Информационни центрове, с изложение на фирмите,  развлекателна програма, трудова борса и други  изненади.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.