wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Бизнес форум „Иновации и интелигентен растеж“ се проведе в град Враца

„Трябва да работим заедно и да повярваме, че тук е възможно това да се случи“. С тези думи кметът Калин Каменов откри бизнес форума „Иновации и интелигентен растеж“, който се проведе на 04-05 октомври 2018 г. Форумът е организиран от ОИЦ – Враца със съдействието на община Враца по Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център в гр. Враца”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

     Приветствие към присъстващите отправиха и областният управител Малина Николова и еврокомисарят Мария Габриел, която чрез видео обръщение поздрави участниците в престижния форум.

    Кметът на община Враца бе лектор в първия панел на дискусията. В своята презентация на тема „Как да създадем привлекателна дестинация за инвестиции“ той засегна основните предизвикателства пред бъдещите инвеститори във Враца и региона. „Важно е да познаваме нуждите на бизнеса и с общи усилия да му помагаме“, подчерта Каменов. Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев представи с атрактивна презентация Българска агенция за инвестиции (БАИ), която е правителствена организация, създадена с цел привличане на инвестиции в България, подпомагане на изграждането и успешното развитие на проекти, водещи до откриването на нови работни места, износ и трансфер на ноу-хау за българската икономика.

Друга интересна информация за аудиторията бе представянето на актуална схеми за Финансовите инструменти по ОПРР през програмен период 2014-2020 от фонда на фондовете с лектор Ангелина Тодорова.

     Весела Масова представи с интерактивна видеопрезентация дейността на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и отделните ѝ проекти в цялата страна, както и успешното партньорство с близо 15 общини и областни администрации сред които и община Враца.

   На втория ден събитието започна с “Google” Дигитален гараж. Темите „Защо онлайн присъствието е важно за малкия бизнес?“ и “Как може да придобием безплатно нови дигитални умения и да разраснем бизнеса“ бяха представени от дигиталните консултанти на “Google” Еньо Вътев и Ивайло Добрев.

Форумът „Иновации и интелигентен растеж“ завърши с посещение на успешни проекти с Европейско финансиране, изпълнени в региона от иновативни фирми и посещение на туристически обекти, модернизирани чрез Оперативна програма „Региони в растеж“.

Продължава...

ОИЦ – Враца представи: „Предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч. в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г“

      На 30.11.2016год от 10.00 и 11.00ч. екипът на Областен инфотмационен център – Враца проведе две събития на тема:  „Предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч. в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г“Първото имаше за цел да запознае представителите на медии от Област Враца със същността, ролята и значението на председателството в Съвета на ЕС, както и с предизвикателствата, пред които е изправена България, поемайки за пръв път ролята на участник в председателство, в  екипна ротация с Австрия и Естония, където е втори представител от тройката и поема председателството през първата половина на 2018год. Във втората среща, с темата бяха запознати представители на местната и централна  власт, бизнес организации, представители на неправителствения сектор и граждани. На 05 Декември 2016год. в заключителна информационна среща по темата, екипът на ОИЦ  - Враца ще посрещне ученици, студенти и преподаватели от образователни институции в града.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.