wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-Враца награди победителите в конкурса „Истински истории“

       Областен информационен център – Враца /ОИЦ/ награди победителите в конкурса „Истински истории“. Събитието, по награждаването на интервютата с участници, върху които Европейският социален фонд е имал положително въздействие в Област Враца, е част от заключителните прояви на Националната инициатива „ЗАЕДНО  за Европа“, която се провежда в мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната и стартира на 10 март 2017 г. Конкурсът отразява 60 години от създаването на Европейски социален фонд. Трите „Истински истории“ бяха публикувани на фейсбук странициата и всеки можеше да гласува онлайн до 12:00 ч., на 8 май. Критериите за класирането на интервютата бяха най-много брой харесвания.

       Церемонията по награждаването на победителите се състоя на 8 май, в 17:00 ч., в залата на парк „Дъбника“ във Враца. С много музика и свежо настроение, граждани, представители на бизнеса и местната администрация, както и приятели на Областен информационен център – Враца отбелязаха събитието. Управителят на центъра Цветана Иванова обяви класирането и връчи наградите и сертификатите на участниците. На трето място бе класирана историята на фирма „Людал Фрикшън“ ЕООД от село Зверино с проект "Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд , която осигурява работа на около 30 семейства. Второто място грабна историята на „Ралчев- Син“ ЕООД - гр. Бяла Слатина, с проект „Сервизна база за автотенекеджийски и автобояджийски услуги“. Първо място спечели историята на Людмила Йорданова – участник по проекти за социални асистенти. И тримата получиха подаръци и сертификати от Областен информационен център – Враца.

Празникът продължи с конкурс за детска рисунка на тема „Моят град в Европа“. Над 30 малчугани се включиха в творческото предизвикателство и пресъздадоха своето виждане в красиви рисунки. Всички участници в конкурса получиха награди, а най-добрите рисунки ще бъдат изложени на щанда на ОИЦ – Враца, пред сградата на Община Враца, на 9 май, където ще се провеждат през целия ден събития, по повод Деня на Европа.

Областен информационен център – Враца раздаде атрактивни награди и на всички присъстващи на събитието, попълнили анкетни карти с въпроси, свързани с Обединена Европа.  

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.