wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Враца „Успешни заедно“ с бизнеса

Васил и Борислав Цекови, успешни младежи от град Враца, бяха посетени от екипа на Областен Информационен Център - Враца по време на работния им процес сред статуи и други каменоделски продукции, където обсъдиха възможностите на фирмата „Къща на камъка“ ООД, занимаваща  се с изработка на каменни изделия от мрамор, гранит, варовик и други. Фирмата има спечелен проект по ОП „Иновации и конкурентноспобност“ за модернизиране на технологичните мощности. Някой от примерните дейности по спечеления проект са  въвеждане на нова автоматизирана система за обработка на различни видове камък, добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги ще бъде изпълнено чрез професионална сканираща система, CAD 3D система и CAM система. Сканиращата система е с високо качество, лесна е за използване и облекчава работата. Внедряването на новите технологии ще допринесе за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Робот, който ще спести ресурси. Ефективността е свързана с целесъобразността на дейността и не отчита разходите (енергия, труд, финансови средства), а само постигането на целта. Колкото степента на постигане на една цел е по-висока, толкова по-ефективни са заложените дейности. Ефикасността ще покаже отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи (енергия, труд, финансови средства). Ефикасността е свързана с икономичността на действията, чрез нея се дава отговор на въпроса, дали нещата се вършат икономично, по "правилния" начин. Колкото вложените разходи са по-малки, толкова по-ефикасни са действията по дейностите.  Общата стойност на проекта е 470 181.53 лв.  Домакините бяха информирани за предстоящи процедури по който могат да се възползват и да продължат да реализират своите идеи с помощта на средствата на  Европейския съюз и поканени да се включат в изложението организирано от областния център на 9 –ти  май по случай деня на Европа и заключителното събитие на инициативата „Успешни заедно“. 

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.