wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 141

Бизнес форум „Иновации и интелигентен растеж“ се проведе в град Враца

„Трябва да работим заедно и да повярваме, че тук е възможно това да се случи“. С тези думи кметът Калин Каменов откри бизнес форума „Иновации и интелигентен растеж“, който се…

Продължава...

Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра

      На 26 септември 2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – гр. Мездра се проведе пресконференция за отчитане на резултатите по проект BG16RFOP001-2.001-0180-С02…

Продължава...

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВРАЦА

Медицински университет -  София,  изпълни успешно проект във Враца. С празнично откриване на новия филиал бе отбелязано успешното изпълнение на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ на 13.09.2018 г.,…

Продължава...

Бюлетин Добри Практики септември 2018

Бюлетин "Добри Практики" септември 2018

Продължава...

ОИЦ – ВРАЦА ЗАВЪРШИ ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦИКЪЛ ЗА 2018Г.

     ОИЦ – Враца завърши Първи информационен цикъл от срещи по общините в област Враца. От 22 март до 4 април експертите от офиса проведоха десет срещи на тема „Европейско…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.