wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 141

ОИЦ – Враца посреща бъдещи бенефициенти по ИНТЕРРЕГ България - Сърбия

      На 27.03.2018 г. Областен Информационен Център – Враца бе домакин на партньорска среща между Професионална техническа гимназия "Н.Й.Вапцаров" гр. Враца, представлявана от директор Ирма Емилянова и д-р Александра Иванович, д-р…

Продължава...

Енергоспестяващи и щадящи околната среда технологии в Козлодуй

Разширение на производствения капацитет, подобряване условията на труд чрез нови климатични инсталации, енергийно спестяване в предприятието, намаляване на депонираните отпадъци и емисиите на парникови газове са сред основните цели и очакваните…

Продължава...

ПОДКРЕПА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА В БЯЛА СЛАТИНА

      На 20.02.2018 г. бе проведена встъпителна пресконференция по  проект  на община Бяла Слатина с наименование „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните…

Продължава...

ВРАЦА С НАПРЕДЪК В ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

          На 06.02.2018 г. бе проведена откриваща пресконференция по спечелен проект  от бизнеса във Враца,  договорът е сключен на 20.11.2017 г. между фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД и…

Продължава...

Заключително информационно събитие по проект за „Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД“

     На 19.01.2018 г. бе проведено заключително информационно събитие по проект BG05M9OP001-1.003-0454-C01 „Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД“, изпълняван от фирма КАТ ЕООД по процедура Ново работно…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.