wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 141

ЛОМИНИ ООД с успешно изпълнен проект по Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 във Враца

    На 17.01.2018 г. в промишлената зона на гр. Враца се състоя финален ден по проект с договор № BG16RFOP002-l.001-0316-COl за безвъзмездна финансова помощ „Внедряване в производство и пазарна…

Продължава...

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ финансира нов проект в град Мездра

     ИНЕРТСТРОЙ- КАЛЕТО АД град Мездра с нов проект за машини , чрез сключен договор  по Проект „Енергийна ефективност", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския…

Продължава...

Голям интерес и пълна зала при последната среща от Втори информационен цикъл на ОИЦ-Враца

    В новата сграда на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ филиал гр. Враца и в  препълнена зала,   благодарение на любезното домакинство от страна на проф. Михова и нейните колеги,…

Продължава...

ОИЦ – Враца стартира информационна кампания

    На 16.10.2017 година в Криводол екипът на Областен информационен център – Враца даде старт на информационната кампания за всички 10 общини в областта. Срещите са организирани за администрации, бизнес,…

Продължава...

Млади експерти и управители в ОИЦ – Враца

     Областен информационен център - Враца посрещна девет участника в Деня на Мениджър за един ден. Учениците от врачанските училища  СУ „Козма Тричков“, СУ "Васил Кънчов" и ПТГ "Никола…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.