wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 141

ОИЦ – Враца проведе информационно събитие в Община Оряхово

            На 06.12.2016г. от 11.00ч. в Комплекс „Старата Къща“- гр.Оряхово, Областен информационен център – Враца проведе информационно събитие от Втори информационен цикъл за 2016год. Темата…

Продължава...

ОИЦ – Враца представи: „Предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч. в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г“

      На 30.11.2016год от 10.00 и 11.00ч. екипът на Областен инфотмационен център – Враца проведе две събития на тема:  „Предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч.…

Продължава...

ОИЦ – Враца стартира Втори информационен цикъл 2016

   На 29.11.2016год. от 09.30ч. в залата на Търговско - промишлена палата Враца, Областен информационен център - Враца проведе информационно събитие на тема: „Възможности за кандидатстване по Програма за развитие…

Продължава...

ОИЦ - ВРАЦА ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ

Областен информационен център - Враца получи сертификат за оказаната подкрепа и активно участие в организирания от екипа на Младежки център –Враца  ден на активния начин на живот "Активна събота". Събитието…

Продължава...

Поне десет причини да изберете Враца!

Това е мотото на маркетинговия профил, изготвен от Областния информационен център - Враца Маркетинговият профил е издание на ОИЦ-Враца към Община Враца с включени успешни фирми на територията на общината,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.