wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 141

ОИЦ – Враца „Успешни ЗАЕДНО“ с „Председник“ ЕООД

На 06.04.2016 г. екипът на Областния Информационен център – Враца посети фирма „Председник“ ЕООД , която е с основна дейност обработка и търговия с естествени скално-облицовъчни материали. Основно се обработва…

Продължава...

ОИЦ – Враца „Успешни заедно“ с бизнеса

Васил и Борислав Цекови, успешни младежи от град Враца, бяха посетени от екипа на Областен Информационен Център - Враца по време на работния им процес сред статуи и други каменоделски…

Продължава...

Областен Информационен Център Враца успешен ЗАЕДНО с бизнеса

На 22.03.2016 екипът на центъра се включи в новата национална кампания на мрежата от 28 информационни центъра „Успешни ЗАЕДНО“. Целта на новостартиралата инициатива е да  се популяризират дейностите, продуктите и…

Продължава...

Информационен ден в стремеж към ръст на производствения капацитет

   На 07.03.2016 г. в 11.00 часа ОИЦ – Враца присъства на информационен ден, организиран от „ЧЕХ – ПЛАСТ“ ООД, гр. Враца относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова…

Продължава...

Изнесено заседание на Комисията по европейските въпроси във Враца

   Областен Информационен Център – Враца на 23 февруари взе участие в заседание на КЕВКЕФ заедно с представители на регионална и местна власт, беше организирана и работна среща с бенефициенти…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.