wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 141

ОИЦ – ВРАЦА ЗАПОЧНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

     Екипът на Областен информационен център – Враца започна втора информационна кампания за 2018 година. Първата среща от цикъла се проведе в Бяла Слатина на 12.11.2018г., където представители на бизнеса…

Продължава...

Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на "БУЛНЕД - АМД" ЕООД град Враца

   На 06.11.2018 г. в гр. Враца „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0081-C02: Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на "БУЛНЕД-АМД" ЕООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

ОИЦ – ВРАЦА С НОВИ УПРАВИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ЗА ЕДИН ДЕН

   Областен информационен център - Враца посрещна осем участника в Деня на Мениджър за един ден. Учениците от врачанските училища  СУ „Козма Тричков“, СУ "Васил Кънчов" и ПТГ "Никола Й.…

Продължава...

Изпълнение на енергийна ефективност на фирма във Враца

     На 30.10.2018г от 16.00 часа в производствената сграда на „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД, в гр. Враца, Западна хранително-вкусова зона, се проведе информационен ден относно изпълнението на Договор за…

Продължава...

ОИЦ - ВРАЦА ПРЕДСТАВИ БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС

    Областен информационен център – Враца и Община Враца организираха граждански диалог за бъдещето на Кохезионната политика, като част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра. В…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.