wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 141

ОИЦ –Враца се включва в националната кампания „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“

Областен информационен център Враца, като част от националната мрежа от 27 Областни информационни центъра стартира национална кампания в партньорство с Български червен кръст. Кампанията ще се проведе в периода 16…

Продължава...

ДА ЧЕСТВАМЕ ЗАЕДНО ИНТЕРРЕГ

Областен информационен център Враца, като част от националната мрежа от 27 Областни информационни центъра се включи в Кампанията за популяризиране на проектите, реализирани с подкрепата на Програмите за европейско териториално…

Продължава...

ЕКСПЕРТИ В СФЕРАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ПО ИСУН 2020

Близо 40 директори и експерти от детски градини в областта взеха участие в информационните събития проведени днес от Областен информационен център Враца. Срещите бяха организирани със съдействието на Регионален инспекторат…

Продължава...

ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

С „Ден на отворените врати" във Враца за актуалните процедури „Ново работно място" и „Активни" на ОП „Развитие на човешките ресурси" приключи информационната кампания на Областен информационен център в областта.…

Продължава...

ДЕСЕТКИ ГРАЖДАНИ НА КРИВОДОЛ ПОСЕТИХА ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ „НОВО РАБОТНО МЯСТО" И „АКТИВНИ

Десетки граждани на Криводол посетиха първата изнесена приемна на ОИЦ Враца от информационната кампания в областта на тема „Представяне на актуални процедури на ОП Развитие на човешките ресурси - „Ново…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.