wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 141

Млади експерти работиха в ОИЦ Враца

Областен информационен център Враца посрещна новите експерти Мария Иванова „Информационно обслужване и услуги" и Цветомир Цветанов „Комуникация, информация и логистика" ученици от 12 клас на СОУ „Васил Кънчев", които ще…

Продължава...

ТРИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИРМИТЕ ПО ОП ‚ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕЗ 2015

ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е разделена на три оси - едната е за техническо развитие и иновации, втората е за предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни…

Продължава...

ОИЦ ВРАЦА ДАДЕ СТАРТ НА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“

От 16 март 2015 г. започва националната информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, посветена на новите оперативни програми за периода…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВРАЦА СТАРТИРА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ОТ КРИВОДОЛ

Областен информационен център Враца стартира информационен цикъл от срещи за програмен период 2014-2020 в общините на Област Враца. На 27 януари екипът на центъра проведе първото събитие на тема „Представяне…

Продължава...

ОБЛАСТ ВРАЦА - ЛИДЕР В СЕВЕРОЗАПАДА ПО УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

На проведената днес среща с медии, Областен информационен център Враца направи преглед на напредъка по усвояване на средствата по оперативните програми. Област Враца запазва лидерските си позиции в Северозападния район…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.