wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 141

ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВЯ: „СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“

На 24 ноември (понеделник) Областен информационен център Враца стартира кампания под мотото „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020", която ще продължи до 28 ноември. То е част от национална…

Продължава...

„Да спортуваме заедно“ във Враца

Над 400 участника се включиха в заключителното събитие на кампанията „Да спортуваме заедно" организирана от Областен информационен център Враца в гр. Враца. Съвместно с Община Враца бе организирано интензивно ходене,…

Продължава...

ОИЦ – Враца стартира национална кампания под мотото „Да спортуваме заедно“

В периода 13-18 октомври на територията на цялата страна ще се проведе национална инициатива под мотото „Да спортуваме заедно", която има за цел популяризиране работата на мрежата от 28 информационни…

Продължава...

ОИЦ – ВРАЦА ОТЧЕТЕ РАБОТАТА СИ ПРЕД МЕДИИТЕ

На 03.07.2014г. ОИЦ - Враца представи отчет на дейността си на пресконференция пред медиите. Центърът създаден по Оперативна програма „Техническа помощ" ще продължи да предоставя услуги на гражданите и бизнеса…

Продължава...

ОИЦ-ВРАЦА ОТЧЕТЕ ПОСТИГНАТОТО

На 26.06.2014 г. ОИЦ - Враца проведе работна среща, на която бе представен отчет от постигнатото до момента - реализираните дейности, информационните събития, изградените информационни и комуникационни канали от центъра.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.