wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 141

ОИЦ - ВРАЦА ОТЛИЧИ МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

На 20.06.2014 г. екипът на ОИЦ - Враца награди участниците в националния младежкия конкурс „Да създаваме Заедно европейски проекти". Основната цел на кампанията бе популяризиране на новите възможности за европейско…

Продължава...

6 ПРОЕКТА СЕ СЪСТЕЗАВАТ В МЛАДЕЖКИЯ КОНКУРС „ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Приключва финалния кръг на регионалното ниво от националния конкурс „Да създаваме Заедно европейски проекти". В Областен информационен център Враца постъпиха шест проектни предложения, по четири от оперативните програми 2014-2020 -…

Продължава...

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОИЦ ВРАЦА В МЕЗДРА

Областен информационен център Враца проведе работна среща в Община Мездра на 16.06.2014 г. В срещата взеха участие представители на общинска администрация, неправителствения сектор и бизнес организации и бе открита от…

Продължава...

ОИЦ ВРАЦА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЛАСТНИЯ ГРАД

Областен информационен център Враца проведе информационно събитие в гр. Враца на 06.06.2014 г., в него взеха участие представители на бизнеса, ТПП Враца, неправителствени организации и медии. Управителят Цветана Иванова направи…

Продължава...

„Какво знаем за Споразумението за партньорство?"

Кампанията премина под надслов „Какво знаем за Споразумението за партньорство?"и се организира от Централния информационен и координационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС" в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.