wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 162

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ-ЯМБОЛ

Близо 80 проведени събития и над 1200 жители на областта, получили информация за европейско финансиране отчете ОИЦ-Ямбол на състоялата се днес заключителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен…

Продължава...

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА НАЙ-МАЛКИТЕ В ЯМБОЛ

С коледен концерт на децата от детските градини в Ямбол днес бе сложено началото на коледните празници в Ямбол. Концертът за най-малките се състоя в зрителната зала на общината със…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

Предстоящите процедури през 2019г. по оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство представи днес ОИЦ-Ямбол на информационна среща с потенциални бенефициенти…

Продължава...

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ НА ТЕМА: „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“

Организираното от Областен информационен център – Ямбол събитие се проведе в конферентната зала на х-л „Диана палас“, гр. Ямбол. В него участие взеха представители на местната власт, на бизнеса, на…

Продължава...

ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА В ЯМБОЛ

С пожелание винаги да съществува диалог между област Ямбол и държавата от една страна и между България и Европейския съюз от друга кметът на община Ямбол, г-н Георги Славов откри…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.