wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10.05.2017 г. (сряда) от 17.30 часа в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 ще бъде открита изложба на класираните в конкурса 30 фотографии.

По време на събитието ще бъдат обявени тримата финалисти, които ще получат големите награди:

  • Първо място – iPad;
  • Второ място – фотоапарат;
  • Трето място – аудиослушалки.

За всички включени в изложбата ученици са предвидени поощрителни награди.

Списъкът с имената им e обявен на фейсбук страницата на ОИЦ-Ямбол и под тази  публикация.

Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.