wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10.05.2017г. от 17.30 часа ОИЦ-Ямбол откри изложбата от ученически фотографии на обновени по европейски проекти обекти в област Ямбол. 

Изложбата бе заключителното събитие от фотоконкурса ,,Европа за нас“, организиран от ОИЦ-Ямбол и Община Ямбол във връзка с отбелязването на десетата годишнина от членството на България в ЕС. Той е част от редицата инициативи на Областния информационен център, които се провеждат в рамките на националната кампания на областните информационни центрове „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“.

Включените 30 финалисти имаха възможност да видят изложени в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 своите творби и да се снимат с тях.

Всичките те получиха комплект с ученически пособия, а тримата финалисти грабнаха големите награди- iPad, фотоапарат и аудиослушалки.

На първо място бе класиран Гого Кушев, ученик от 7 клас, СУ „Св. Климент Охридски“ със снимка „В парка“.

Второто място бе за Антон Атанасов, ученик от 11 клас, ПГ „Васил Левски“ със снимката си „Вечният Безистен“.

Третото място спечели снимката „Градината-нощта“ с автор  Пресиан Динев от 2 клас, СУ „Св. Климент Охридски“.

Провелият се при голям интерес фотоконкурс имаше за цел да популяризира сред подрастващите и обществеността Кохезионната политика на ЕС на ниво област, както и да насърчи ученическата инициативност. 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

 

Областен информационен център-Ямбол

Гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 34

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.