wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С официални церемонии по „първа копка“ на 11.09.2017 г. бе даден символичен старт на строително-ремонтните дейности по обновяване на три детски заведения в Ямбол. Детска ясла „Мечо Пух“, Детска градина „Свобода“ и яслата към ДГ „Пламъче“ ще бъдат изцяло реновирани по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Ремонтът на три от най-старите и големи детски заведения в града бе крайно належащ, като се има предвид, че от построяването им през 70-те години на миналия век, сградите не са били обновявани изобщо досега в такъв мащаб, изтъкна кметът Георги Славов. Целта е да осигурим съвременни условия за отглеждане и възпитание на децата на Ямбол, защото те са бъдещето на нашия град, допълни още той. И за трите обекта кметът потвърди, че общината ще упражнява стриктен контрол строително-ремонтните работи да бъдат извършени качествено и в договорения с фирмите-изпълнителки срок. От своя страна директорите на детските заведения изразиха своето задоволство от предстоящото реновиране и изказаха благодарности към община Ямбол за защитения проект от името на родителите и екипите на съответните детски градини.

Заложените дейности включват цялостен ремонт на фасадите, покривните конструкции и вътрешните помещения на сградите, както и обновяване на дворните пространства. Финансирането е на 100 процента по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Тази безвъзмездна помощ от ЕС е изключително ценна, защото дава възможност публичните средства на общността да бъдат вложени в други, не по-малко значими инфраструктурни обекти на територията на града, изтъкна по време на церемониите кметът Георги Славов. Своята благословия за успешен старт на ремонтните дейности отправи и Негово Високопреподобие архиерейският наместник архимандрит Димитрий.

Гости на церемониите по даване старт на стротелно-ремонтните работи бяха народният представител д-р Юлиян Папашимов, общински съветници, представители на екипите на детските заведения, граждани.

Освен трите детски заведения, проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“ включва обновяване базата и на Средно училище „Климент Охридски“, където ремонтните работи ще стартират на по-късен етап. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 6 617 380.00 лв., което е 100 процента безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР и националния бюджет, без съфинансиране от страна на община Ямбол. Проектът е част от инвестиционната програма на община Ямбол.

Галерия със снимки

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.