wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С коледен концерт на децата от детските градини в Ямбол днес бе сложено началото на коледните празници в Ямбол. Концертът за най-малките се състоя в зрителната зала на общината със съдействието на  Община Ямбол и Областен информационен център-Ямбол.

Децата от детските градини „Пролет“, „Свобода“, „Червената шапчица“, „Валентина“, „Биляна“, „Щастливо детство“, „Пламъче“, „Слънце“ и „Радост“ представиха коледни песни и танци, както и типичния за град Ямбол коледарски танц „буенек“.

Областният информационен център запозна децата с коледните традиции у нас и в други европейски страни, а със своите песни и танци участниците представиха пъстротата на българските коледни обичаи като част от европейското културно наследство.

Рисунки на децата на тема „Коледа в Ямбол“ украсиха фоайето на залата, а с подкрепата на Областния информационен център коледните светлини се пренесоха от блоковите листа в града, който заблестя в нова празнична украса.

  

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic_yambol@abv.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.