wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 162

“ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН“ СРЕД МЛАДЕЖИТЕ ОТ ЯМБОЛ

На среща с ученици от Професионална гимназия по строителство и геодезия днес Областен информационен център-Ямбол представи кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“, 2018 г. и обявените фотоконкурс, конкурс…

Продължава...

„ХЕС“ АД ОТЧЕТЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОЙ ПРОЕКТ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Днес в офиса на Областен информационен център – Ямбол (ОИЦ) се проведе пресконференция на „ХЕС“ АД по проект  „Въвеждане в производството на иновативен аксиално-бутален хидромотор”. Проектът се финансира по договор…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ПРЕД МЕДИИ ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА / МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020Г.

На работна среща днес, в офиса на Областен информационен център – Ямбол (ОИЦ) беше представена подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 пред регионални телевизии и…

Продължава...

Пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност в ”ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ – ЯМБОЛ“ АД

ОИЦ-Ямбол бяха гости на състоялата се днес пресконференция за представяне на проект с наименование „Подобряване на енергийната ефективност в ”ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ – ЯМБОЛ“ АД и изпълнение на сключения на 15.12.2017г.…

Продължава...

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЯРКА 9 "УЧРЕДЯВАНЕ НА ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ" ПРЕД ПЧЕЛАРИ ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ОИЦ-Ямбол бе домакин на среща на пчеларите от областта, на която бяха разисквани редът за създаване на организации на производителите на мед и пчелни продукти, трудностите и предимствата за създаване…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.