wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 162

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2018Г. ЗА ОБЩИНИ, БИЗНЕС, НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР, ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

При пълни зали и засилен интерес премина и тази година информационната кампания на Областен информационен център - Ямбол. Целта й бе да предостави информация до голям брой потенциални кандидати за…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С АДМИНИСТРАЦИЯ, БИЗНЕС, НПО И ЗЕМЕДЕЛЦИ

Предстоящите за 2018г. процедури, мерки и подмерки от оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2018г. представи днес ОИЦ-Ямбол на информационна…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2018 Г. ПРЕДСТАВИ ОИЦ-ЯМБОЛ

Предстоящите за 2018г. процедури, мерки и подмерки от оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2018г. представи днес ОИЦ-Ямбол на информационна…

Продължава...

ОИЦ- Ямбол проведе работна среща с представители на местни, регионални и кореспонденти на национални медии

Възможностите за финансиране на бизнеса с европейски средства бяха представени на работна среща в офиса на Областен информационен център – Ямбол. Представителите  на регионални телевизии и интернет медии се запознаха…

Продължава...

ОИЦ - Ямбол взе участие в конференция по Еразъм +

По покана на Ямболската търговско-промишлена палата ОИЦ-Ямбол взе участие в конференция „Семейният бизнес е щафета-да спечелим състезанието в бизнеса“, на която представи възможностите за бизнеса по програмите, финансирани от ЕСИФ.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.