wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 162

ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ ЗА 2017 Г. ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, ПРСР И ПМДР ПРЕДСТАВИ ОИЦ-ЯМБОЛ

В периода 31 октомври – 09 ноември 2016г. Областен информационен център – Ямбол проведе поредица от информационни срещи в петте общини от областта на тема  „Оперативните програми, ПРСР и ПМДР …

Продължава...

НА РАБОТНА ЗАКУСКА С МЕДИИТЕ

На 20 октомври 2016 г. в офиса на Областен информационен център – Ямбол се проведе работна закуска с представители на медиите от областта. В неформална обстановка управителят на ОИЦ-Ямбол представи…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ОБЛАСТТА

Информация за актуални възможности за финансиране, предоставяни от ЕСИФ получиха на място жителите от девет населени места на територията на област Ямбол в периода 22-26.08.2016г. С изнесени приемни в градовете…

Продължава...

БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕМА ‘‘МАРКЕТИНГ И КИБЕРСИГУРНОСТ‘‘ СЕ ПРОВЕДЕ В ГР.ЯМБОЛ

На 07.07.2016г. в залата на общински съвет, гр.Ямбол се проведе бизнес обучение, насочено към малките и средни предприятия на територията на областта. Организатори на събитието са Областен информационен център-Ямбол и…

Продължава...

ПРОГРАМИТЕ „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ И „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В ЯМБОЛ

На информационна среща на 5 юли 2016г. в конферентната зала на Областна администрация Ямбол се събраха близо 50 представители на местната власт, културни и творчески организации, образователни институции и неправителствени…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.