wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 162

Засилен интерес в област Ямбол към подмярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Интерес и желание за кандидатстване за неземеделски дейности в област Ямбол отчете Областен информационен център на проведените информационни срещи  с бизнеса, със земеделския сектор и с широката общественост. Цикълът от…

Продължава...

Възможности за неземеделски дейности в селските общини

На работна среща с медии днес областен информационен център-Ямбол представи възможностите за инвестиции в неземеделски дейности на територията на селските райони по подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"…

Продължава...

Председателството на България на Съвета на ЕС и успешните проекти в областта представи ОИЦ-Ямбол на срещи в община Тунджа

По покана на община Тунджа експерти от Областния информационен център се срещнаха с жители на три села от община Тунджа - с. Болярско, с. Генерал Инзово и с. Скалица. Информационните…

Продължава...

ОИЦ-Ямбол с актуална информация в петте общини на област

Екипът на ОИЦ-Ямбол запозна участниците в информационните срещи в петте общини на областта с изпълнението на  програмите, финансирани от ЕСИФ и с обявените конкурси в рамките  на кампанията на ЕК…

Продължава...

„ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН“ С ИЗЛОЖБА В ЯМБОЛ

Снимки на новите проекти от област Ямбол, финансирани от ЕСИФ имаха възможност да разгледат жителите и гостите на града пред офиса на Областен информационен център на ул. “Търговска“ № 34.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.