wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 162

ОИЦ-ЯМБОЛ ЗАВЪРШИ ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ОБЛАСТТА

Със среща в град Ямбол на 11 ноември, Областен информационен център-Ямбол  завърши цикъл от информационни срещи за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез заложените операции в проектите…

Продължава...

УЧЕНИЦИ ОТ ГПЧЕ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ“ НА ГОСТИ НА ОИЦ-ЯМБОЛ

Поради големия интерес от страна на учители и ученици, на 13.10.15 г. Областен информационен център-Ямбол, проведе втората за тази година информационна среща с дванадесетокласници от Гимназия с преподаване на чужди…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ЗАВЪРШИ ЦИКЪЛ ОТ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ОБЛАСТТА

С изнесена приемна в град Ямбол на 25 септември, Областен информационен център-Ямбол завърши цикъл от изнесени приемни за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в 5-те общини от областта.…

Продължава...

ОИЦ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ГРАД ЯМБОЛ

На 26 и 27 август 2015 г. пред офиса на ОИЦ-Ямбол, екипът на Областен информационен център - Ямбол проведе изнесени приемни за представяне на актуална информация за оперативните програми, финансирани…

Продължава...

ОИЦ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ

Днес, 21 юли 2015 г. пред офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска" № 34, екипът на Областен информационен център - Ямбол проведе две изнесени приемни за представяне на процедурите „Активни"…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.