wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 162

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ЯМБОЛ

 Днес, на пресконференция на тема: „ОИЦ-Ямбол - още една година ЗАЕДНО", Областнен информационен център - Ямбол отчете своята дейност за последната година. В залата на Центъра се събраха представители от…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С БИЗНЕСА

 Днес, на информационна среща с представители на фирми в Областен информационен център-Ямбол беше представена процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП" по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.". Целта…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.“.

Днес, на информационна среща с представители на регионални медии в Областен информационен център-Ямбол беше представена първата процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП" по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ НАГРАДИ УЧЕНИЦИ В КОНКУРС ЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА

От 16 март до 9 май 2015 г. Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз провежда национална информационна кампания посветена на новите оперативни програми…

Продължава...

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

От 16 март 2015 г. стартира националната информационна кампания под надслов „Да създадем заедно България 2020" . Тя се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.