График за провеждане на Комитетите за наблюдение - второ полугодие на 2018 г.