Събития на ОИЦ

ОИЦ – София представя процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 23 август 2019 г. (петък) от 11:00 часа (регистрация от 10:45 ч.)  в офиса на ОИЦ - София на адрес: бул. „Витоша“ № 99 ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици” по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Поканени да вземат участие са потенциални бенефициенти по процедурата – представители на структури и звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции.

Информационната среща е открита за всички заинтересовани и участието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходимо да заявите присъствие като попълните тази регистрационна форма.

Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата (25 бр.).

ОИЦ
София

ОИЦ-РУСЕ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ДВЕ МОГИЛИ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 26 август 2019 г. , понеделник, от 10:30 часа в заседателната зала на Общинския съвет на Две могили Областният информационен център – Русе организира информационна среща. На нея ще запознае администрацията, представители на бизнеса и неправителствения сектор, граждани с визията и  напредъка в подготовката на следващия програмен период 2021 – 2027 г.. ОИЦ-Русе ще представи накратко и процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“  по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 пред потенциални бенефициенти.

ОИЦ
Русе

ОИЦ - РУСЕ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ИВАНОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 27 август 2019 г., вторник, от 10:30 часа в заседателната зала на Общинския съвет на Иваново Областният информационен център – Русе организира информационна среща. На нея ще запознае администрацията, представители на бизнеса и неправителствения сектор, граждани с визията и  напредъка в подготовката на следващия програмен период 2021 – 2027 г.. ОИЦ-Русе ще представи накратко и процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“  по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 пред потенциални бенефициенти.

 

ОИЦ
Русе

ОИЦ-РУСЕ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В СЛИВО ПОЛЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 28 август 2019 г., сряда, от 10:30 часа в заседателната зала на Общинския съвет на Сливо поле Областният информационен център – Русе организира информационна среща. На нея ще запознае администрацията, представители на бизнеса и неправителствения сектор, граждани с визията и  напредъка в подготовката на следващия програмен период 2021 – 2027 г.. ОИЦ-Русе ще представи накратко и процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“  по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 пред потенциални бенефициенти.

ОИЦ
Русе

ОИЦ-РУСЕ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ЦЕНОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 29 август 2019 г., четвъртък, от 10:30 часа в заседателната зала на Общинския съвет на Ценово Областният информационен център – Русе организира информационна среща. На нея ще запознае администрацията, представители на бизнеса и неправителствения сектор, граждани с визията и  напредъка в подготовката на следващия програмен период 2021 – 2027 г.. ОИЦ-Русе ще представи накратко и процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“  по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 пред потенциални бенефициенти.

 

ОИЦ
Русе

ОИЦ - РУСЕ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БОРОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 30 август 2019 г., петък, от 10:30 часа в заседателната зала на Общинския съвет на Борово Областният информационен център – Русе организира информационна среща. На нея ще запознае администрацията, представители на бизнеса и неправителствения сектор, граждани с визията и  напредъка в подготовката на следващия програмен период 2021 – 2027 г.. ОИЦ-Русе ще представи накратко и процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“  по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 пред потенциални бенефициенти.

ОИЦ
Русе