СЪСТАВ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА КН на ОПОС 2014-2020 г.

Комитет за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.

Състав на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014- 2020 г.

Вътрешни правила на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.

 
Заседания и писмени процедури:
 

Протокол от писмена процедура, проведена в периода 14.11.2018 г. 28.11.2018 г.

 

 
 
Протокол от писмена процедура, проведена в периода 13.11-27.11.2017 г.
 
Протокол от писмена процедура, проведена в периода 22.08-05.09.2017 г.
 
 
Протокол от писмена процедура, проведена в периода 10.04-05.06.2017 г.
 
Протокол от писмена процедура, проведена в периода 16.03.-30.03.2017 г.
 
Протокол от писмена процедура, проведена в периода 20.01-09.02.2017 г.
 
 
Протокол от писмена процедура, проведена в периода 22.11.-19.12.2016 г.
 
Протокол от писмена процедура, проведена в периода 14.11.-01.12.2016 г.  
 
 
Доклад от писмена процедура-15.06.2016 г.
 
 

Протокол от заседание № 4 на КН на ОПОС 2014- 2020 г. от 13 ноември 2015 г.

Доклад от писмена процедура - 28 октомври 2015 г.

Протокол от заседание № 3 на КН на ОПОС 2014-2020 г. от 08 октомври 2015 г.

Протокол от заседание № 2 на КН на ОПОС 2014-2020 г. от 10-11 септември 2015 г.

Протокол от заседание № 1 на КН на ОПОС 2014-2020 г. от 03 юли 2015 г.

Доклад от писмена процедура - 17 юли 2015 г.

Прикачен файл Size
Sustav-KN-OPOS-2014-2020-march_2020-09.04.20_0.pdf 373.53 KB