wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Последна заключителна среща от информационната кампания на ОИЦ - Шумен 10:00

На 16 ноември от 10:00 ч. в кметството на община Нови пазар ще бъде проведена заключителна среща от информационната кампания на ОИЦ-Шумен в област Шумен.

Експертите на ОИЦ ще представят актуални възможности за финансиране на проекти на земеделски производители, общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации.


ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Елена 10:30

На 16 ноември (петък) 2018 г. от 10,30 часа в Зала 211 на Община Елена, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.


Информационна среща на ОИЦ - Ловеч в град Летница 10:30

На 16 ноември 2018 г., от 10.30ч., в залата на Младежки център, град Летница, Областен информационен център – Ловеч ще проведе втората среща от информационен цикъл на тема „Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“. Експертите от ОИЦ - Ловеч ще представят успешно реализирани проекти по Оперативните програми (ОП) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, издадени в информационен бюлетин на ОИЦ-Ловеч „Добри практики 2018“, както и ще запознаят аудиторията с многогодишната финансова и законова рамка на Кохезионната политика на ЕС за програмен период 2021-2027 г. Представени ще бъдат и възможности за проектно финансиране през 2019 г., съгласно проекти на Индикативни годишни работни програми на ОП и ПРСР.


ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ В СТАРА ЗАГОРА 11:30

На 16 ноември 2018 г. /петък/ от 11.30 ч. Областен информационен център – Стара Загора съвместно с Държавно горско стопанство Стара Загора организират акция по залесяване в града като част от инициативата на центъра, посветена на Европейската седмица на гората.

С отбелязването й ОИЦ – Стара Загора цели отново да привлече вниманието на старозагорци върху ролята на горите за ограничаване на климатичните промени, поддържане на водните ресурси и опазване на околната среда.


ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Златарица 13:00

На 16 ноември (петък) 2018 г. от 13,00 часа в Залата на Община Златарица, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 13:20

На 16.11.2018 г. (петък), от 13:20 часа, в СУ „Любен Каравелов“, гр. Димитровград, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“ и запознаване на младите хора с техните права в ЕС.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.