wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА НА ТЕМА „РАЗВИТИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ 10:00

На 22 октомври (понеделник) 2018 г., от 10:00 ч., в Зала в Община Главиница, гр.Главиница ще се състои информационна среща за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.


Възможностите за кандидатстване през 2019 г. ще представи в Кула ОИЦ-Видин 10:30

На 22.10.2018 г., от 10,30 до 12,00 ч., в заседателната зала на общинската адвинистрация в Кула екипът на областния информационен център ще представи възможностите за кандидатстване през 2019 г. (Индикативните годишни работни програми) и подмярка 6.4.1 на ПРСР „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Участниците в срещата ще бъдат запознати и с Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г.


ОИЦ-Пловдив организира информационно събитие в с. Първенец, община “Родопи“ 11:00

На 22.10.2018 г. /понеделник/ от 11:00 часа в НЧ „Съзнание“ в с. Първенец, община “Родопи“, Областен информационен център-Пловдив организира информационна среща. Експертите на ОИЦ ще предоставят информация на присъстващите относно отворена за кандидатстване подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони, както и други възможности за набиране на проектни предложения в сферите предприемачество, наука и образование, съфинансирани от ЕСИФ.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.