wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДУЛОВО НА ТЕМА „РАЗВИТИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ 10:00

На 24 октомври (сряда) 2018 г., от 10:00 ч., в Зала в Община Дулово, гр.Дулово ще се състои информационна среща за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.


ОИЦ-Варна с информационна среща в гр. Девня 10:00

На 24.10.2018 г. от 10.00 в гр. Девня, в залата на община Девня, Областният информационен център – Варна ще представи дейността, услугите на центъра и функционалностите на ИСУН 2020 в съвместно събитие с „МИГ Девня-Аксаково“.


ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В СТРЕЛЧА 10:30

На 24 октомври 2018 г. от 10:30 ч. в Конферентна зала на хотел „Средна гора“, град Стрелча, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организират информационна среща, на която ще представят възможностите за инвестиции по ПРСР и ОПИК в Област Пазарджик.


Възможностите за кандидатстване през 2019 г. ще представи в Чупрене ОИЦ-Видин 10:30

На 24.10.2018 г., от 10,30 до 12,00 ч., в заседателната зала на общинската адвинистрация в Чупрене екипът на областния информационен център ще представи възможностите за кандидатстване през 2019 г. (Индикативните годишни работни програми) и подмярка 6.4.1 на ПРСР „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Участниците в срещата ще бъдат запознати и с Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г.


Информационна среща на ОИЦ-София в Правец 11:00

На 24.10.2018 (сряда) от 11:00 ч. в сградата на община Правец (гр. Правец, бул. „Тодор Живков“ № 6) екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Експертите от ОИЦ-София ще запознаят участниците в срещата с предстоящи процедури за кандидтастване до края на настоящата година.

Поканени за участие са представители на община Правец, бизнеса, земеделски производители, занаятчии, медии, широката общественост.


Информационна среща на ОИЦ-София в Eтрополе 14:00

На 24.10.2018 (сряда) от 14:00 ч. в сградата на община Етрополе (в Мултифункционалната зала на община Етрополе (гр. Етрополе, в сградата на НЧ „Тодор Пеев“, ет.1) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и начина на кандидатстване през системата ИСУН 2020 по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

По време на срещата ще бъдат представени и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Поканени за участие са всички заинтересовани по темите.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.