wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ-ЯМБОЛ 10:30

На 13 декември 2018 г. (четвъртък), от 10.30 ч., в офиса на Областен информационен център – Ямбол ще се проведе заключителна пресконференция във връзка с изпълнението на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол" и Договор № BG05SFOP001-4.001-0002-C03, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областният център ще представи изпълнените дейности и постигнатите резултати за периода на изпълнение на проекта.

Поканени са представители на местните администрации, на регионалните медии и на широката общественост в областта.


Информационна среща на ОИЦ –Добрич с медиите 11:00

На 13 декември 2018 г. (четвъртък), в 11:00 ч. в конферентната зала за хотел „Добруджа“, екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич ще проведе информационно събитие за проактивна работа с медии.

По време на събитието ще бъдат представени напредъка по Оперативните програми на национално и областно ниво, резултатите по проект „Развитие на Областен информационен център-Добрич“, както и свършеното от екипа на ОИЦ – Добрич. На събитието са поканени да присъстват представители на местни медии, представители на партниращи организации, общини и Областна администрация Добрич.


Годишна информационна среща на ОИЦ-Шумен с медиите 11:00

На 13.12.2018 г. от 11:00 ч. в офиса на Областен информационен център – Шумен ще се проведе публично информационно събитие за проактивна работа с медиите. Ще бъде представена информация за изпълнението на оперативните програми в област Шумен към началото на месец Декември 2018 г. Управителят на ОИЦ, Галина Минчева ще направи отчет за работата на центъра за периода (2016 – 2018 г.), а ръководителят на проекта и заместник-кмет по „ Икономическо развитие“ на Община Шумен, г-жа Росица Антонова ще даде информация за продължението на проекта, финансиран с подкрепата на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд .


Пресконференция в ОИЦ – Кърджали 11:00

На 13 декември 2018 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в офиса на ОИЦ – Кърджали ще се състои пресконференция с представители на медиите, посветена на отчета на информационния център за изминалата година.


Пресконференция на ОИЦ – Монтана 12:00

На 13 декември 2018 г. (четвъртък) от 12:00 часа в залата на Ресторант „Плаза“ (гр. Монтана, пл. „Алеко Константинов“) ОИЦ – Монтана и Община Монтана организират пресконференция за представяне на резултатите по проект „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“ за периода 2015 – 2018 г.

За участие в нея са поканени регионални и местни медии и партньори.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.