wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 197

Какво е актуално в момента по Оперативните програми

По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014 - 2020 г.) към 1 декември са активни две процедури. Първата, Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски…

Продължава...

Община Добричка проведе информационен семинар "Ден на кариерата за лица с увреждания"

Представяне на възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля в обществото, разчупване на стереотипите и промяна на нагласата спрямо тях беше целта на проведения на 24.11.2018 г. в…

Продължава...

ОИЦ -ДОБРИЧ ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

На 21 ноември, в голямата заседателна зала на Община град Добрич, Областен информационен център, в партньорство с Агенцията за икономическо развитие – Варна, проведе информационно събитие на тема „Транснационални възможности“.…

Продължава...

Община град Добрич с приключен инфраструктурен проект по ОПРР 2014-2020

С финансиране по ОПРР 2014-2020 г.е обновена улица „6-ти септември“, която се намира в индустриалната зона на град Добрич и осигурява важни транспортни връзки за бизнеса от града и страната.…

Продължава...

ОИЦ – Добрич приключи инициативата „Бъдеще на кохезионната политика на ЕС“

         Близо 100 души се включиха в инициативата „Създай свой проект за да промениш своята общност“, част от кампанията на 27-те Областни информационни центрове „Бъдеще на кохезионната политика на ЕС“.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.