wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 197

Висок интерес към подмерките по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Над 60 потенциални бенефициента взеха участие в информационни срещи на тема „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ в община Каварна, община Крушари и с. Дуранкулак, община Шабла. На тях…

Продължава...

ОИЦ - Добрич представи актуални процедури за предприемачите

На 20.07.2018 г. в зала „Европа” на Областна администрация Добрич при голям интерес се проведе информационна среща на тема „Европейски средства за бизнеса в градовете и селските райони”. Организатор и…

Продължава...

ОИЦ – Добрич стартира информационната си кампания в областта

На 10.07.2018 г. в заседателната зала на Община Добричка, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) стартира втората за годината информационна кампания на тема „Европейски средства за бизнеса“. Пред над 50…

Продължава...

Областен информационен център – Добрич приключи успешно информационната си кампания

През месец април и май бяха организирани информационни събития в градове Добрич, Каварна, Шабла, Крушари, Тервел, Генерал Тошево и Балчик. Над 130 души бяха запознати с актуалните и предстоящи процедури…

Продължава...

Стартира модернизацията на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина - Добрич

 На 11 май се проведе Пресконференция и официална церемония „Първа копка” по проект: „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич. Събитието се…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.